Aktuálne oznamy

♥   Všetko dôležité, čo sa deje v našej materskej škole   ♥

si môžete prečítať

tu:

giphy     Usmernenie k prevádzke MŠ od 08.03.2021

giphy     Zmeny platieb školného

giphy     Povinná karanténa MŠ – február 

giphy     Opatrenia pre rodičov

giphy     Povinná karanténa 3. triedy

giphy     Povinná karanténa MŠ

giphy     Vstup osôb do MŠ

giphy     Platby výdavkov

giphy     Ochrana osobných údajov

giphy     Poukázanie 2% dane