Rozlúčka s predškolákmi

Prišlo k nám horúce leto a ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2020/2021 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti krásny rozlúčkový program na školskom dvore. Nastal čas lúčenia a ako sa patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky a každý z nich sa podpísal do kroniky.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do prvého ročníka základnej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Motýlia záhrada

S deťmi v našej materskej škole už niekoľko rokov v letných mesiacoch pozorujeme zázračnú premenu motýľov. Aj tento rok prišla do triedy „Včielok“ čarovná škatuľka s piatimi húseničkami. Učiteľka s pomocou detí vytvorila v triede prírodovedný kútik, v ktorom pozorovali, ako sa húseničky premenia na krásne motýle Babôčky Bodliakové.

Keď sa všetky motýle vykuklili, tak im deti spríjemnili prostredie v sieťke tým, že nazbierali kvietky, konáriky, trávu a pripravili pre nich sladučký nektár z jabĺčka a pomaranča. Keďže motýľom je najlepšie vo voľnej prírode, za pekného počasia sme ich vypustili na slobodu. Niektorým sa najprv nechcelo, ale asi zacítili čerstvý vetrík a vôňu kvetov, a tak odleteli.

Také zážitkové a názorné učenie je pre deti veľkým prínosom.

Deti mohli byť malými vedátormi a so zatajeným dychom skúmať životný cyklus motýľa.

Ekopravidlo – životné prostredie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme si pripomenuli, ako sa o ňu staráme a prečo je to dôležité. Na školskom dvore sme zrealizovali tvorivé dopoludnie. Každá trieda si vybrala jedno ekopravidlo a vytvorila plagát na pomoc životnému prostrediu.

Trieda LIENOK –  Ako chránime prírodu – pravidlá ako sa nemáme správať v prírode.

Trieda MOTÝLIKOV – Stromy sú pľúca Zeme.

Trieda SLIMÁČIKOV – Šetríme papierom a chránime stromy – recyklujeme a tvoríme z odpadového materiálu.

Trieda STONOŽIEK – Produkuj na Zemi menej odpadu! – more plné smetia a vyskakujúce veľryby.

Trieda ŽABIEK – Dajme veciam druhú šancu – zo starých tričiek vyrábali funkčné tašky.

Trieda VČIELOK – Aj keď sme len malé deti,  i my vieme triediť smeti.

Trieda RYBIČIEK – Pravidlo požičiavania si vecí – zbytočne kupovať nové veci, keď si ich môžeme požičiavať.

Ako deti šikovne pracovali a aké plagáty vytvorili si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Čarovanie s hlinou

Po dlhšom prerušení spolupráce v súvislosti s COVID situáciou, sme pozvali do našej MŠ učiteľky zo ZUŠ  Irkutská.

 Obsahom práce s hlinou bolo spoznávať jej vlastnosti, vtláčať vlastné stopy do hliny, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské. U detí sme podporili fantáziu a zmysel pre umenie.

Všetci pracovali s obdivuhodným zanietením. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Štebotavé vtáčiky – MDD

Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. Tie naše si ho mohli dostatočne vychutnať počas osláv svojho sviatku – MDD. Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v celej materskej škole na školskom dvore, kde nám krásne slniečko hrialo a dovolila nám to aj zlepšená pandemická situácia.

Na dopravnom ihrisku deti z každej triedy zaspievali svoju obľúbenú pesničku ako „štebotavé vtáčatká“ a za odmenu dostali sladkú cukrovú vatu, farebné lopty a k tomu do triedy ozdobu – dreveného vtáčika. Šikovné učiteľky pripravili deťom na jednotlivých stanovištiach školského dvora rôzne športové súťaže pod názvom „Športujeme, cvičíme“. V závere boli všetky deti odmenené diplomom za úspešné absolvovanie zábavného dopoludnia  – Dňa detí.

Deň detí 2021

Deti sú ..
.. čisté aj keď sú od blata,
.. zlaté aj keď nie sú zo zlata,
.. dobré aj keď je to s nimi fuška,
  .. krásne aj keď im odstávajú ušká,
  .. úprimné aj keď občas klamú,
.. zábavné aj keď rozzúria mamu,
.. krehké aj s jazvou na brade,
.. najvzácnejšie aj keď sú všade …

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme pre všetky deti  našej škôlky

      1.  júna 2021

zábavné  dopoludnie.

Napriek situácií spojenej s COVID – 19

si spoločne zaspievame pesničky, zarecitujeme básničky a zasúťažíme si.

Deti čaká milé prekvapenie.

Prajeme všetkým detičkám našej materskej školy krásnu 

oslavu sviatku.

Informácie o prevádzke materských škôl

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak tak  rozhodne zriaďovateľ a s výnimkou zariadení školského stravovania a špeciálnych výchovných zariadení.

Na základe toho je od pondelka 8.2.2021 možná dochádzka detí do MŠ podľa vyššie uvedeného znenia a to do odvolania.

MŠ Jenisejská je po dlhodobom prerušení od 8.2.2021 opäť v prevádzke, ale iba pre detí v zmysle Príkazu primátora mesta č. 8/2021, t.j. pre detí zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

Ďakujeme za pochopenie tejto vážnej situácie a prajeme Vám
i Vašim deťom pevné zdravie.

Na stránke Vám k stiahnutiu poskytujeme aj čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné podpísať pri odovzdaní dieťaťa do MŠ. (stiahnutie vyhlásenia prebehne po jeho kliknutí)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti