Plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinné od 15. júna 2020

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.
 • Dĺžke prevádzky materskej školy od 15.6.2020  je stanovená na maximálne 10 hodín.
 • Začiatok  prevádzky  od  6.30 hod.  
 • Koniec   prevádzky  o 16.30 hod.
 • Dochádzka do materskej školy je  umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 • Naďalej bude  vykonávané v rámci zdravotného  filtra preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe  do triedy. 
 • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení – 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk):

 • pri privádzaní dieťaťa do materskej školy 
 • počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 
 • pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy 
 • ZZ predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  – podpíše učiteľke pri príchode.
 • ZZ rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, ZZ bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. 
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy alebo mimo neho,  podľa podmienok materskej školy. 
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na nevyhnutné minimum –  cca 10.00 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku. 
 • Všetky  osoby si  pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. 
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude uskutočňovať  1x do týždňa bežným spôsobom. Uteráky  sa menia 2x v týždni.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ďakujeme za pochopenie.

Pokyny pre rodičov

VÁŽENÍ RODIČIA

Dávame vám do pozornosti  informácie k znovuotvoreniu materskej školy:

–  začíname v pondelok  1. júna 2020

–  do MŠ nastúpia detí, ktorým bolo potvrdené prijatie

–  schádzanie do MŠ je od 7.00 – 8.00 hod.

–  prevádzka  je zabezpečená v 6 – ich triedach s heterogénnym  zložením

– o tom, do ktorej triedy je vaše dieťa zaradené, sa dozviete pri rannom príchode  pri  hlavnom vstupe do budovy

– prevádzkové zamestnankyne budú regulovať pohyb vo vnútorných priestoroch tak, aby v jednej šatni boli  najviac dvaja rodičia s deťmi

– do priestorov MŠ vstupujte s prekrytím tváre – rodič aj dieťa

– pri vstupe si vydezinfikujte ruky – rodič aj dieťa

– v priestoroch MŠ sa snažte zdržať maximálne 10 minút

– po prezutí a vyzlečení vrchného ošatenia, bude dieťaťu zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a uskutočnený ranný filter učiteľkou

– zároveň budete vypĺňať dve tlačivá – VYHLÁSENIE (iba prvý deň a po každej neprítomnosti dlhšej ako 3 dni) a PREHLÁSENIE o zdravotnom stave budete podpisovať každý deň

– vstup do umyvárne rodičom nie je dovolený

–  po odovzdaní dieťaťa čo najskôr  uvoľnite priestor  šatne ďalším čakajúcim

– prosíme vás, aby ste sa nezhromažďovali pred MŠ vo veľkých skupinách a pri príchode i čakaní dodržiavali požadované odstupy

– prevziať dieťa si môžete od 14.30 hod.

–  je potrebné, aby ste dieťa  z  MŠ vyzdvihli do 16.00 hod.

– aj pri preberaní detí v odpoludňajšom čase bude váš pohyb v interiéri regulovaný podobne, ako pri rannom príchode

– v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdenie ochorenia na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informujte  riaditeľku materskej školy

Veríme, že tento neštandardný nástup do MŠ

 po dlhšom časovom odstupe z dôvodu pandémie koronavírusu

všetci trpezlivo zvládneme.

Zároveň prosíme o pochopenie tých rodičov,

ktorým sme nevyhoveli vzhľadom na stanovené kritéria.

Želáme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na vás.

Cestovinové tvorenie

SAM_5428_zmensena

Dňa 03.11.2017 sa v našej materskej škole opäť pilne pracovalo. V rámci Svetového dňa cestovín sa uskutočnilo v triede č. 2 tvorivé odpoludnie so spoločnosťou Tesco. Na návštevu prišli aj deti z triedy č. 5 a spoločne zapojili svoju fantáziu a chcenie do výroby nádherných cestovinových predmetov. Deti mali možnosť vyrobiť si trblietajúce sa náramky,  kvety i zvieratká, ktoré sa na záver aktivity stali očarujúcimi ozdobami ich pracovných stolov. Toto “cestovinové putovanie” sa stalo nielen zaujímavým spestrením každodenného života v materskej škole, ale vytvorilo i nové možnosti pre prácu s netradičným materiálom.

To, ako si deti precvičili jemnú motoriku v zaujímavej činnosti si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂

Milí rodičia

 

 

5tried_zmensena

Vážení rodičia,

už sa tešíme na Vaše deti, ktoré nám 4. septembra privediete do našej MŠ.

 

V spolupráci  s Vami by sme chceli vyvolať v ich živote pocit, že sú neoddeliteľnou súčasťou kolektívu našej MŠ a veríme, že sa tu naučia žiť s potrebným rešpektom a jemnosťou k druhým, že sa naučia byť ohľaduplnými a ochotnými hrať sa a kamarátiť s ostatnými.

Dôležitými ste pre nás v našom snažení aj Vy samotní, lebo kľúčom k  úspechu je predovšetkým účinný partnerský vzťah medzi školou a rodinou.

O našej práci Vás budeme pravidelne informovať a predkladať Vám návrhy na domáce aktivity, aby ste nimi mohli vhodne nadväzovať na našu činnosť v MŠ. Aj Vy nám dajte vedieť, čo pokladáte za dôležité.

Vážime si to, že môžeme vstupovať do životov Vašich detí a  sme si vedomí aj nesmiernej zodpovednosti, ktorú s Vami ako Vaši partneri pri  ich výchove a vzdelávaní budeme zdieľať.

S úctou Margita Jančišinová, riaditeľka

a celý pracovný tím MŠ