POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené 

čestné vyhlásenie: čestné-vyhlásenie-do-2021

ROZHODNUTIA A USMERNENIA V ČASE COVID – 19

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022: Manuál školský semafor pre školy

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: Príloha 3 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje OPATRENIA pri ohrození verejného zdravia: 

Vyhláška 237 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 238 – povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vyhláška 241 – obmedzenia hromadných podujatí

Vyhláška 240 – obmedzenie prevádzok

Vyhláška 239 – karanténa a izolácia osôb

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI A VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI  

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané:

tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti. 

           Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 3 dní.

Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.

V záujme urýchlenia procesu preberania detí dňa 2. septembra 2021 ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma. Stiahnuť si ich môžete tu:

Rozlúčka s predškolákmi

Prišlo k nám horúce leto a ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2020/2021 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti krásny rozlúčkový program na školskom dvore. Nastal čas lúčenia a ako sa patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky a každý z nich sa podpísal do kroniky.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do prvého ročníka základnej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Motýlia záhrada

S deťmi v našej materskej škole už niekoľko rokov v letných mesiacoch pozorujeme zázračnú premenu motýľov. Aj tento rok prišla do triedy „Včielok“ čarovná škatuľka s piatimi húseničkami. Učiteľka s pomocou detí vytvorila v triede prírodovedný kútik, v ktorom pozorovali, ako sa húseničky premenia na krásne motýle Babôčky Bodliakové.

Keď sa všetky motýle vykuklili, tak im deti spríjemnili prostredie v sieťke tým, že nazbierali kvietky, konáriky, trávu a pripravili pre nich sladučký nektár z jabĺčka a pomaranča. Keďže motýľom je najlepšie vo voľnej prírode, za pekného počasia sme ich vypustili na slobodu. Niektorým sa najprv nechcelo, ale asi zacítili čerstvý vetrík a vôňu kvetov, a tak odleteli.

Také zážitkové a názorné učenie je pre deti veľkým prínosom.

Deti mohli byť malými vedátormi a so zatajeným dychom skúmať životný cyklus motýľa.

Ekopravidlo – životné prostredie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme si pripomenuli, ako sa o ňu staráme a prečo je to dôležité. Na školskom dvore sme zrealizovali tvorivé dopoludnie. Každá trieda si vybrala jedno ekopravidlo a vytvorila plagát na pomoc životnému prostrediu.

Trieda LIENOK –  Ako chránime prírodu – pravidlá ako sa nemáme správať v prírode.

Trieda MOTÝLIKOV – Stromy sú pľúca Zeme.

Trieda SLIMÁČIKOV – Šetríme papierom a chránime stromy – recyklujeme a tvoríme z odpadového materiálu.

Trieda STONOŽIEK – Produkuj na Zemi menej odpadu! – more plné smetia a vyskakujúce veľryby.

Trieda ŽABIEK – Dajme veciam druhú šancu – zo starých tričiek vyrábali funkčné tašky.

Trieda VČIELOK – Aj keď sme len malé deti,  i my vieme triediť smeti.

Trieda RYBIČIEK – Pravidlo požičiavania si vecí – zbytočne kupovať nové veci, keď si ich môžeme požičiavať.

Ako deti šikovne pracovali a aké plagáty vytvorili si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Čarovanie s hlinou

Po dlhšom prerušení spolupráce v súvislosti s COVID situáciou, sme pozvali do našej MŠ učiteľky zo ZUŠ  Irkutská.

 Obsahom práce s hlinou bolo spoznávať jej vlastnosti, vtláčať vlastné stopy do hliny, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské. U detí sme podporili fantáziu a zmysel pre umenie.

Všetci pracovali s obdivuhodným zanietením. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Štebotavé vtáčiky – MDD

Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. Tie naše si ho mohli dostatočne vychutnať počas osláv svojho sviatku – MDD. Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v celej materskej škole na školskom dvore, kde nám krásne slniečko hrialo a dovolila nám to aj zlepšená pandemická situácia.

Na dopravnom ihrisku deti z každej triedy zaspievali svoju obľúbenú pesničku ako „štebotavé vtáčatká“ a za odmenu dostali sladkú cukrovú vatu, farebné lopty a k tomu do triedy ozdobu – dreveného vtáčika. Šikovné učiteľky pripravili deťom na jednotlivých stanovištiach školského dvora rôzne športové súťaže pod názvom „Športujeme, cvičíme“. V závere boli všetky deti odmenené diplomom za úspešné absolvovanie zábavného dopoludnia  – Dňa detí.

Deň detí 2021

Deti sú ..
.. čisté aj keď sú od blata,
.. zlaté aj keď nie sú zo zlata,
.. dobré aj keď je to s nimi fuška,
  .. krásne aj keď im odstávajú ušká,
  .. úprimné aj keď občas klamú,
.. zábavné aj keď rozzúria mamu,
.. krehké aj s jazvou na brade,
.. najvzácnejšie aj keď sú všade …

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme pre všetky deti  našej škôlky

      1.  júna 2021

zábavné  dopoludnie.

Napriek situácií spojenej s COVID – 19

si spoločne zaspievame pesničky, zarecitujeme básničky a zasúťažíme si.

Deti čaká milé prekvapenie.

Prajeme všetkým detičkám našej materskej školy krásnu 

oslavu sviatku.