VSTUP CUDZÍCH OSÔB DO PRIESTOROV ŠKOLY

Vážení rodičia,

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, vydaného dňa 30. 11. 2021 k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, po odporúčaní Oddelenia školstvo MMK a po konzultácii s RÚVZ.

Vám pri vstupe do materskej školy za účelom sprevádzania dieťaťa vzhľadom na prevádzkové podmienky materskej školy oznamujeme na prevádzkové podmienky materskej školy oznamujeme a žiadame o dodržanie nasledujúcich podmienok:

Deň materských škôl

Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL.

Aktivity prebiehali v jednotlivých triedach  prostredníctvom  tvorivých dielní.

Veselá a zábavná atmosféra sa niesla počas celého dňa.

Milí rodičia, pri príležitosti Dňa materských škôl

Vás chceme srdečne pozvať – príďte sa pozrieť na výstavu,

ktorou sme podporili myšlienku a poslanie MŠ

a presvedčiť sa ako Vaše deti prežívali sviatok svojej „škôlky“.

 Výstava je  nainštalovaná  v priestoroch  pergoly (medzi triedami 7 a 8).

Adoptuj si kravičku

Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah k  zvieratám a vypestovať správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

Ide o zábavnú a edukatívnu školskú súťaž, v ktorej si deti mohli virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku:

Trieda LIENOK si adoptovala kravičku a dali jej meno BODKA.

 Trieda MOTÝLIKOV si adoptovala kravičku a dali jej meno PERLIČKA.

Každý mesiac sa škôlkarskému kolektívu triedy otvorí jedna úloha. Tvorivú úlohu každý z triedy plní sám za seba (ručne), alebo ju tvoria deti spoločne (záleží od zadania, nechajme sa prekvapiť). Výsledok tvorivej úlohy potom pani učiteľka odfotí a odošle prostredníctvom online aplikácie Adoptuj kravičku. Deti zbierajú body za plnenie úloh a tiež za spoločnú starostlivosť o svoju adoptovanú kravičku. Cieľom je, aby bola kravička stále na 100% šťastná, aby všetci splnili svoju tvorivú úlohu. Každá trieda súťaží o cenu pre triedu – kolektív, ktorému sa podarí nazbierať najviac bodov počas celej súťaže, vyhráva!

No nie je dôležité vyhrať, ale v našom prípade

využiť aj takúto zábavnú, ale náučnú formu vzdelávania.

Postupne Vám budeme pridávať aj fotografie z jednotlivých tried pri plnení úloh.

Jesenný Land Art

Krásna slnečná farebná jeseň nám poskytla priestor na rozvíjanie umeleckých predstáv detí prostredníctvom umenia Land Art – tvorba v súlade s prírodou. Príroda a prírodné materiály v nej umožnili deťom tvoriť, zabávať sa, ale aj svojou prácou prispieť k estetizácii školského dvora a prejaviť schopnosť spolupracovať pri spoločnom diele.


Každá trieda vytvorila rôzne obrazce:

Trieda LIENOK vytvorila v pieskovisku lienku zo šišiek, žaluďov, lístia, konárikov, gaštanov, orechov, šípok

Trieda MOTÝLIKOV vytvorila motýľa z kamienkov, šišiek, konárikov, ihličia, orechov, gaštanov

Trieda SLIMÁČIKOV vytvorila srdiečko a slimáčika zo šišiek, gaštanov, kamienkov

Trieda STONOŽIEK vytvorila v tráve tvár človeka zo šišiek, lístia, orechov

Trieda ŽABIEK vytvorila dáždnik z gaštanov a lístia, strom z ihličia a lístia, srdiečka z gaštanov a lístia

Trieda VČIELOK vytvorila na kamienkoch slniečko z lístia, šišiek, gaštanov, konárikov

Trieda RYBIČIEK vytvorila v tráve slniečko z konárikov, lístia, gaštanov

Trieda JEŽKOV vytvorila v pieskovisku ježka z gaštanov, strom z konárikov a šišiek


Deti prostredníctvom umenia Land Art spoznali, že príroda poskytuje množstvo podnetov na zaujímavé činnosti. Výsledné efekty stáli za námahu a deti boli na ne patrične hrdé, o čom svedčia aj fotografie:

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené 

čestné vyhlásenie: čestné-vyhlásenie-do-2021

ROZHODNUTIA A USMERNENIA V ČASE COVID – 19

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022: 

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje OPATRENIA pri ohrození verejného zdravia: 

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI A VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI  

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané:

tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti. 

           Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 3 dní.

Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.

V záujme urýchlenia procesu preberania detí,

ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma. 

Stiahnuť si ich môžete tu:

Rozlúčka s predškolákmi

Prišlo k nám horúce leto a ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2020/2021 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti krásny rozlúčkový program na školskom dvore. Nastal čas lúčenia a ako sa patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky a každý z nich sa podpísal do kroniky.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do prvého ročníka základnej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Motýlia záhrada

S deťmi v našej materskej škole už niekoľko rokov v letných mesiacoch pozorujeme zázračnú premenu motýľov. Aj tento rok prišla do triedy „Včielok“ čarovná škatuľka s piatimi húseničkami. Učiteľka s pomocou detí vytvorila v triede prírodovedný kútik, v ktorom pozorovali, ako sa húseničky premenia na krásne motýle Babôčky Bodliakové.

Keď sa všetky motýle vykuklili, tak im deti spríjemnili prostredie v sieťke tým, že nazbierali kvietky, konáriky, trávu a pripravili pre nich sladučký nektár z jabĺčka a pomaranča. Keďže motýľom je najlepšie vo voľnej prírode, za pekného počasia sme ich vypustili na slobodu. Niektorým sa najprv nechcelo, ale asi zacítili čerstvý vetrík a vôňu kvetov, a tak odleteli.

Také zážitkové a názorné učenie je pre deti veľkým prínosom.

Deti mohli byť malými vedátormi a so zatajeným dychom skúmať životný cyklus motýľa.