Zbierame batérie so Šmudlom

V novom školskom roku sa naša materská škola zapojila do ekovýchovného programu – zbierania batérií so Šmudlom. Úlohou nás pedagógov, detí i ich rodičov  je zbierať použité batérie do zeleného B-BOXU a potom tieto batérie vysypať do zbernej nádoby, ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ. Šmudlo nás už navštívil, naučil nás ako triediť odpad a teší sa spolu s nami, ako mu celý rok budeme v ochraňovaní prírody pomáhať. 

Veríme, že nám pomôžete, a tak spoločne ochránime našu zem. 🙂

šmudlo

Dbáme o naše zúbky

Počas tohto školského roka sa naši predškoláci z triedy č. 2 zapoja do programu DENTAL ALARM kde sa spoločne s pripravenými školiteľmi naučia, ako si správne čistiť zúbky a starať sa o ústnu hygienu. Počas roka ich čakajú štyri stretnutia, kde dostanú nie len potrebné informácie, ale aj rôzne odmeny. Prvé stretnutie už majú naše deti za sebou, kde boli obdarované zubnými kefkami a už teraz sa tešia no nové “zúbkové” dobrodružstvo :-). 

Návšteva polície

V našej materskej škole dbáme na dopravnú výchovu a snažíme sa viesť deti k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Práve preto sme radi, ak nás počas školského roka navštívi pani policajtka, ktorá deťom presne vysvetlí, ako to na ceste funguje, a ako byť vždy v bezpečí. Aj v tomto jesennom období sa naše deti oboznámili s dopravnými značkami, ktoré im pomáhali orientovať sa pri kolobežkovaní na dopravnom ihrisku. Pohyb na kolobežkách bol pod dohľadom pani policajtky, ktorá naše deti usmernila a na záver stretnutia zhodnotila, že to našim deťom vyšlo na „výbornú“. Už teraz sa tešíme, kedy k nám zavíta opäť.

Ochutnávka zdravej výživy

V novom školskom roku sme opäť otvorili rodičom našu bránu materskej školy pri príležitosti Svetového dňa výživy. Počas ochutnávky si mohli deti spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi i priateľmi pochutnať na zdravých šalátoch, nátierkách, pistáciovom koláči i chutnej ovocnej šťave. Pri pohľade na úsmevy všetkých prítomných veríme, že si každý prišiel na svoje, a že si medzi našimi dobrotami našiel to správne „orechové“.  Keďže nám na záver podujatia ostali iba prázdne podnosy sme si istí, že každému chutilo, a že nás navštívia naši vzácni hostia aj pri ďalších spoločných aktivitách.

OMEP – výtvarná súťaž

Milí rodičia a priatelia MŠ!

Naša materská škola je zaradená do výtvarnej súťaže, ktorú realizuje OMEP Slovensko. Preto Vás v mene našich detí prosíme o pomoc pri hlasovaní. Ak chceme uspieť, je potrebné aby ste na facebook stránke OMEP-u zahlasovali za detské práce, ktoré maľovali a kreslili naše deti. Dôležité je “dať like” na konkrétnu fotku, a ak máte možnosť, dať túto fotografiu zdieľať aj svojím priateľom. Čím viac ľudí zahlasuje, tým sa naše šance na víťazstvo zvýšia. Konkrétne odkazy na výtvarné práce nájdete nižšie:

  1. výtvarná práca
  2. výtvarná práca
  3. výtvarná práca

Veľmi pekne ďakujeme za každý “like” a zdieľanie. Veríme, že aj s Vašou pomocou budeme úspešní!

Platby školného 2019/2020

Materská škola

Na základe VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice Vám oznamujeme výšku mesačného príspevku:

Za dieťa do dovŕšenia 3 – och rokov veku:                 50 eur

Za dieťa od 3 – och rokov veku:                                     15 eur

Deti rok pred vstupom do ZŠ:                                       platbu neuhrádzajú

 

Platbu realizovať na č. účtu:      0497968008/5600

IBAN:  SK76 5600 0000 0004 9796 8008

Platba príspevku ZRŠ je 7 eur pre každé dieťa navštevujúce MŠ.

Číslo učtu ZRŠ:    1760873351/0200

IBAN:  SK32 0200 0000 0017 6087 3351

_______________________________________________

Školská jedáleň

Faktúry sú zverejňované na stránke http://www.eskoly.sk

Cena za stravovanie je 1,45 eur za jeden deň, okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • desiata             0,36 eur
  • obed                 0,85 eur
  • olovrant          0,24 eur

Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je platba za jeden deň 0,25 eur.

IBAN:  SK27 5600 0000 0004 4248 5084

 

Svetový deň životného prostredia

Dňa 05.06.2019 sme spoločne s deťmi oslávili SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, a to aktivitou na školskom dvore s názvom Špinďúra v kráľovstve čistoty. Nie len naši predškoláci, ale aj deti stredných tried spolu súťažili v rôznych športových i environmentálnych aktivitách. Triedili sme odpad, skákali vo vreci, hľadali tajomstvá v piesku i triafali na terč. Toto krásne tematicky ladené dopoludnie bolo zážitkom pre všetky deti, ktoré si po úspešnom zvládnutí aktivít prevzali aj “EKO – medailu” vyrobenú z odpadového materiálu. 

Na záver tohto environmentálneho dopoludnia sme sa stretli aj s našimi najmenšími škôlkarmi a spoločne sme vypustili motýle do voľnej prírody. 🙂