OMEP – výtvarná súťaž

Milí rodičia a priatelia MŠ!

Naša materská škola je zaradená do výtvarnej súťaže, ktorú realizuje OMEP Slovensko. Preto Vás v mene našich detí prosíme o pomoc pri hlasovaní. Ak chceme uspieť, je potrebné aby ste na facebook stránke OMEP-u zahlasovali za detské práce, ktoré maľovali a kreslili naše deti. Dôležité je “dať like” na konkrétnu fotku, a ak máte možnosť, dať túto fotografiu zdieľať aj svojím priateľom. Čím viac ľudí zahlasuje, tým sa naše šance na víťazstvo zvýšia. Konkrétne odkazy na výtvarné práce nájdete nižšie:

  1. výtvarná práca
  2. výtvarná práca
  3. výtvarná práca

Veľmi pekne ďakujeme za každý “like” a zdieľanie. Veríme, že aj s Vašou pomocou budeme úspešní!

Platby školného 2019/2020

Materská škola

Na základe VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice Vám oznamujeme výšku mesačného príspevku:

Za dieťa do dovŕšenia 3 – och rokov veku:                 50 eur

Za dieťa od 3 – och rokov veku:                                     15 eur

Deti rok pred vstupom do ZŠ:                                       platbu neuhrádzajú

 

Platbu realizovať na č. účtu:      0497968008/5600

IBAN:  SK76 5600 0000 0004 9796 8008

Platba príspevku ZRŠ je 7 eur pre každé dieťa navštevujúce MŠ.

Číslo učtu ZRŠ:    1760873351/0200

IBAN:  SK32 0200 0000 0017 6087 3351

_______________________________________________

Školská jedáleň

Faktúry sú zverejňované na stránke http://www.eskoly.sk

Cena za stravovanie je 1,45 eur za jeden deň, okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • desiata             0,36 eur
  • obed                 0,85 eur
  • olovrant          0,24 eur

Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je platba za jeden deň 0,25 eur.

IBAN:  SK27 5600 0000 0004 4248 5084

 

Svetový deň životného prostredia

Dňa 05.06.2019 sme spoločne s deťmi oslávili SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, a to aktivitou na školskom dvore s názvom Špinďúra v kráľovstve čistoty. Nie len naši predškoláci, ale aj deti stredných tried spolu súťažili v rôznych športových i environmentálnych aktivitách. Triedili sme odpad, skákali vo vreci, hľadali tajomstvá v piesku i triafali na terč. Toto krásne tematicky ladené dopoludnie bolo zážitkom pre všetky deti, ktoré si po úspešnom zvládnutí aktivít prevzali aj “EKO – medailu” vyrobenú z odpadového materiálu. 

Na záver tohto environmentálneho dopoludnia sme sa stretli aj s našimi najmenšími škôlkarmi a spoločne sme vypustili motýle do voľnej prírody. 🙂 

 

 

Divadielko u žabiek (5. trieda)

V tento májový čas deťom materskej školy opäť otvorili dvere kamaráti, ktorí si pripravili milé divadielko o zajkovi. Ten sa v jeden deň rozhodol, že si na záhradke zasadí mrkvičku, no keďže bol veľký nezbedník, nečakane mu v tom pomohli aj jeho priatelia. Za veselý jarný príbeh, plný spevu, básní a tanca ďakujeme triede č. 5 a jej šikovným deťom.

 

 

Návšteva polície

Dňa 04.06.2019 sme pokračovali v oslavách MDD na školskom dvore, kde nás navštívili členovia policajného zboru. Predviedli nám policajnú techniku i kynológiu, deti si mohli vyskúšať sedieť v policajnom aute i policajnej motorke a na dopravnom ihrisku si vyskúšali ako poznajú dopravné značky, a ako sa dokážu bezpečne pohybovať v role kolobežkárov. Odmenou pre deti bolo dopravné pexeso, preukazy i sladké potešenie.

Za túto krásnu akciu ďakujeme sponzorom p. Hiriakovi a spoločnosti LABAŠ, s.r.o.

Slávili sme MDD

Dňa 03.06.2019 sa potešili všetky deti našej materskej školy aktivitám, ktoré sa realizovali na oslavu ich sviatku Medzinárodného dňa detí. V horúcom slnečnom dopoludní si deti zašportovali na školskom dvore, kde si mohli vyskúšať viacero pohybových aktivít. Bola pripravená trampolína, hody loptou na cieľ, prekážkové dráhy i aktivity s raketami pre väčšie deti. Medzi športovými aktivitami si deti mohli poskákať v nafukovacích hradoch, ktoré pre deti vyčarili najväčší úsmev. K tomuto krásnemu dopoludniu nám hrala i veselá hudba, a tak nám už ostáva iba povedať, že MDD sa nám vydaril na výbornú. 🙂 

6. trieda