Aktivity

♥ Čo sa udialo v našej materskej škole? ♥

• Školský rok 2021/2022 •

giphy          Deň materských škôl

giphy         Adoptuj si kravičku

giphy        Jesenný Land Art

• Školský rok 2020/2021 •

giphy         Rozlúčka s predškolákmi

giphy        Motýlia záhrada

giphy        Ekopravidlo – životné prostredie

giphy        Čarovanie s hlinou

giphy        Keď pršalo, mrholilo

giphy        Štebotavé vtáčiky – MDD

giphy        Vianoce v našej MŠ

• Školský rok 2019/2020 •

giphy       Karnevalová slávnosť

giphy       Divadielko 4. trieda – stonožky

giphy       Navštívil nás kúzelník

giphy      Prehliadka v speve

giphy      Divadielko 1. trieda – lienky

giphy      Divadielko 2. trieda

giphy      Vianočné vystúpenia

giphy      Grafomotorické dielne

giphy      Zbierame batérie so Šmudlom

giphy     Dbáme o naše zúbky

giphy     Návšteva polície

giphy     Ochutnávka zdravej výživy

• Školský rok 2018/2019 •

giphy     Svetový deň životného prostredia

giphy     Divadielko u žabiek (5. trieda)

giphy     Návšteva polície

giphy     Slávili sme MDD

giphy     Oslavy dňa matiek

giphy     Do divadla nás pozvali stonožky

giphy     Spievali sme mamičkám

giphy      Do divadielka nás pozvali rybky

giphy     Úspech v “Talent show”

giphy     Zúčastnili sme sa koncertu v ZUŠ

giphy     Zábava s Usmievankou

giphy     Divadielko v triede č. 1 – LIENKY

giphy     Dni mesta Košice

giphy     Doobedie plné poézie

giphy     Návšteva východoslovenskej galérie

giphy     Divadielko v triede č. 2 – MOTÝLE

giphy     Divadielko v 6. triede

giphy     Vianočné vystúpenia

giphy     Zdobenie medovníčkov v ZŠ Jenisejská

giphy     Jazerské Vianoce

giphy     Mikuláš na Jenisejskej

giphy     Radostné chvíle s Usmievankou

giphy     Divadlo Theátrum

giphy     Opäť sme navštívili Výmenník Važecká

giphy     Ochutnávka zdravej výživy

giphy     Oslava jesene

giphy     Návšteva vo Výmenníku Važecká

giphy    Dopravná výchova v MŠ

giphy     Výmena okien v MŠ

• Školský rok 2017/2018 •

giphy     Deň matiek

giphy     Motýlia šou

giphy     Do divadielka nás pozvali slimáčiky (3. trieda)

giphy     Do divadielka nás pozvali lienky (1. trieda)

giphy    Deň Zeme

giphy     Do divadielka nás pozvali rybky (7. trieda)

giphy     Do divadielka nás pozvali ježkovia (8. trieda)

giphy    Ako sme recitovali o prírode

giphy    Divadielko v triede včielok (6. trieda)

giphy    Divadlo Theátrum – Zvieratkovo I

giphy    CHemická šou s Hokusom Pokusom

giphy    Návšteva zo ZŠ Jenisejská 22

giphy    Karnevalová slávnosť

giphy    Divadielko v triede stonožiek (4. trieda)

giphy    Vianočné besiedky 2017

giphy    Divadielko v triede žabiek (5. trieda)

giphy    Pečenie s Mášou

giphy    Tvorivé dielne – Šaty pre pani jeseň

giphy    Prehliadka v speve

giphy    Návšteva divadla THEÁTRUM

giphy    Divadielko v triede motýlikov (2. trieda)

giphy    Cestovinové tvorenie

giphy    Exkurzia – Hobití dom

giphy    Ochutnávka zdravej výživy

giphy    Jesenné šantenie písmen (včielky 6.tr)

giphy    Návšteva bábkového divadla

giphy    Ako sme sa “vyfarbili”

giphy    Na ľudovú nôtu (stonožky 4.tr)

giphy    Plavecký výcvik 2017

• Školský rok 2016/2017 •

giphy    Slávik Speváčik a prehliadka v ľudovom speve

giphy    Deň Zeme

giphy    Ako sme recitovali tvorbu Ľ.Feldeka

giphy    Olympiáda čísel

giphy    Karneval v MŠ

giphy    Návšteva mobilného planetária v MŠ

giphy    Vianočné besiedky 2016

giphy    Ako sme pripravovali Vianoce

giphy   Ochutnávka

giphy    Stará mama, prečítaj mi rozprávku

giphy    Hurá na kone!