Deň materských škôl

Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL.

Aktivity prebiehali v jednotlivých triedach  prostredníctvom  tvorivých dielní.

Veselá a zábavná atmosféra sa niesla počas celého dňa.

Milí rodičia, pri príležitosti Dňa materských škôl

Vás chceme srdečne pozvať – príďte sa pozrieť na výstavu,

ktorou sme podporili myšlienku a poslanie MŠ

a presvedčiť sa ako Vaše deti prežívali sviatok svojej „škôlky“.

 Výstava je  nainštalovaná  v priestoroch  pergoly (medzi triedami 7 a 8).