Adoptuj si kravičku

Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah k  zvieratám a vypestovať správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať.

Ide o zábavnú a edukatívnu školskú súťaž, v ktorej si deti mohli virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku:

Trieda LIENOK si adoptovala kravičku a dali jej meno BODKA.

 Trieda MOTÝLIKOV si adoptovala kravičku a dali jej meno PERLIČKA.

Každý mesiac sa škôlkarskému kolektívu triedy otvorí jedna úloha. Tvorivú úlohu každý z triedy plní sám za seba (ručne), alebo ju tvoria deti spoločne (záleží od zadania, nechajme sa prekvapiť). Výsledok tvorivej úlohy potom pani učiteľka odfotí a odošle prostredníctvom online aplikácie Adoptuj kravičku. Deti zbierajú body za plnenie úloh a tiež za spoločnú starostlivosť o svoju adoptovanú kravičku. Cieľom je, aby bola kravička stále na 100% šťastná, aby všetci splnili svoju tvorivú úlohu. Každá trieda súťaží o cenu pre triedu – kolektív, ktorému sa podarí nazbierať najviac bodov počas celej súťaže, vyhráva!

No nie je dôležité vyhrať, ale v našom prípade

využiť aj takúto zábavnú, ale náučnú formu vzdelávania.

Postupne Vám budeme pridávať aj fotografie z jednotlivých tried pri plnení úloh.

Jesenný Land Art

Krásna slnečná farebná jeseň nám poskytla priestor na rozvíjanie umeleckých predstáv detí prostredníctvom umenia Land Art – tvorba v súlade s prírodou. Príroda a prírodné materiály v nej umožnili deťom tvoriť, zabávať sa, ale aj svojou prácou prispieť k estetizácii školského dvora a prejaviť schopnosť spolupracovať pri spoločnom diele.


Každá trieda vytvorila rôzne obrazce:

Trieda LIENOK vytvorila v pieskovisku lienku zo šišiek, žaluďov, lístia, konárikov, gaštanov, orechov, šípok

Trieda MOTÝLIKOV vytvorila motýľa z kamienkov, šišiek, konárikov, ihličia, orechov, gaštanov

Trieda SLIMÁČIKOV vytvorila srdiečko a slimáčika zo šišiek, gaštanov, kamienkov

Trieda STONOŽIEK vytvorila v tráve tvár človeka zo šišiek, lístia, orechov

Trieda ŽABIEK vytvorila dáždnik z gaštanov a lístia, strom z ihličia a lístia, srdiečka z gaštanov a lístia

Trieda VČIELOK vytvorila na kamienkoch slniečko z lístia, šišiek, gaštanov, konárikov

Trieda RYBIČIEK vytvorila v tráve slniečko z konárikov, lístia, gaštanov

Trieda JEŽKOV vytvorila v pieskovisku ježka z gaštanov, strom z konárikov a šišiek


Deti prostredníctvom umenia Land Art spoznali, že príroda poskytuje množstvo podnetov na zaujímavé činnosti. Výsledné efekty stáli za námahu a deti boli na ne patrične hrdé, o čom svedčia aj fotografie: