POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplnené 

čestné vyhlásenie: čestné-vyhlásenie-do-2021

ROZHODNUTIA A USMERNENIA V ČASE COVID – 19

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022: Manuál školský semafor pre školy

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: Príloha 3 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje OPATRENIA pri ohrození verejného zdravia: 

Vyhláška 237 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 238 – povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vyhláška 241 – obmedzenia hromadných podujatí

Vyhláška 240 – obmedzenie prevádzok

Vyhláška 239 – karanténa a izolácia osôb

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI A VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI  

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané:

tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti. 

           Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 3 dní.

Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.

V záujme urýchlenia procesu preberania detí dňa 2. septembra 2021 ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma. Stiahnuť si ich môžete tu: