Štebotavé vtáčiky – MDD

Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. Tie naše si ho mohli dostatočne vychutnať počas osláv svojho sviatku – MDD. Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v celej materskej škole na školskom dvore, kde nám krásne slniečko hrialo a dovolila nám to aj zlepšená pandemická situácia.

Na dopravnom ihrisku deti z každej triedy zaspievali svoju obľúbenú pesničku ako „štebotavé vtáčatká“ a za odmenu dostali sladkú cukrovú vatu, farebné lopty a k tomu do triedy ozdobu – dreveného vtáčika. Šikovné učiteľky pripravili deťom na jednotlivých stanovištiach školského dvora rôzne športové súťaže pod názvom „Športujeme, cvičíme“. V závere boli všetky deti odmenené diplomom za úspešné absolvovanie zábavného dopoludnia  – Dňa detí.