Čarovanie s hlinou

Po dlhšom prerušení spolupráce v súvislosti s COVID situáciou, sme pozvali do našej MŠ učiteľky zo ZUŠ  Irkutská.

 Obsahom práce s hlinou bolo spoznávať jej vlastnosti, vtláčať vlastné stopy do hliny, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské. U detí sme podporili fantáziu a zmysel pre umenie.

Všetci pracovali s obdivuhodným zanietením. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.