Deň detí 2021

Deti sú ..
.. čisté aj keď sú od blata,
.. zlaté aj keď nie sú zo zlata,
.. dobré aj keď je to s nimi fuška,
  .. krásne aj keď im odstávajú ušká,
  .. úprimné aj keď občas klamú,
.. zábavné aj keď rozzúria mamu,
.. krehké aj s jazvou na brade,
.. najvzácnejšie aj keď sú všade …

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme pre všetky deti  našej škôlky

      1.  júna 2021

zábavné  dopoludnie.

Napriek situácií spojenej s COVID – 19

si spoločne zaspievame pesničky, zarecitujeme básničky a zasúťažíme si.

Deti čaká milé prekvapenie.

Prajeme všetkým detičkám našej materskej školy krásnu 

oslavu sviatku.