Vstup osôb do MŠ

Na základe konzultácie Oddelenia školstva s RÚVZ v Košiciach vo veci vstupu osôb do priestorov materských škôl v termíne od 27.1.2021 Vás upozorňujeme na nasledovné stanovisko:

 V zmysle § 1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14

podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.

 Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá vstupuje do vnútorných alebo vonkajších priestorov materskej školy sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021 alebo sa musí preukázať výnimkou podľa § 1 ods. 2 citovanej vyhlášky.

Prosíme rodičov, ktorých detí navštevujú v tomto období MŠ na Azovskej ulici, aby od zajtrajšieho dňa (27.1.2021) rešpektovali tento pokyn a preukázali sa potrebným potvrdením pri vstupe do priestorov MŠ.

Ďakujeme.

Vážení rodičia, 

v novom roku 2021 Vám želáme hlavne zdravie, pokoj, trpezlivosť a nádej, že sa situácia v našich pracovných i osobných životoch obráti k lepšiemu. 

Hneď po vianočnom období Vám predkladáme nie najprijateľnejšie informácie súvisiace s ďalšou prevádzkou Materskej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie okrem materských škôl a to:

  • pre detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
  • a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu vykonávať z domácnosti
  • konkrétne sme oslovili všetkých rodičov, ktorých detí navštevujú našu MŠ,  aby sme zosumarizovali Vaše potreby v súlade s vyššie uvedeným a umožnili Vám umiestniť dieťa v MŠ od 11.1.2021
  • keďže v MŠ Jenisejská ešte pokračujú ukončovacie rekonštrukčné práce v školskej jedálni,  nie je v nej možné zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku. 
  • tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú a osobne prejavili záujem v súlade so stanovenými podmienkami, ponúkametýždni od 11.1.2021  do 15.1.2021 náhradnú materskú školu 
  • náhradnou MŠ na toto obdobie bude MŠ Azovská 1, do ktorej je potrebné doniesť pri nástupe dieťaťa prezuvky, posteľnú bielizeň, pyžamo, náhradné rúško a náhradné oblečenie
  • pri vstupe do MŠ Azovská používajte vedľajší vchod, určený vedením MŠ, aby sa zabezpečila žiaduca skupinová izolácia (deti budú umiestnené v jednej samostatnej triede)
  • zároveň Vás prosíme,  rešpektujte pokyny platné v danej MŠ, Vašou povinnosťou je pri nástupe deklarovať zdravotný stav dieťaťa čestným vyhlásením
  • ďakujeme za pochopenie a  do nasledujúcich dní Vám prajeme pevné zdravie
  • informácie k prevádzke materskej školy budú priebežne aktualizované v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ  a zriaďovateľa MŠ – Mesta Košice.

Margita Jančišinová

         riaditeľka

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s