Obnova prevádzky MŠ

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste si v priebehu pondelka 25.5.2020utorka 26.5.2020 prišli vyzdvihnúť osobné veci Vašich detí z dôvodu výkonu hygienickej očisty a dezinfekcie priestorov materskej školy.

Veci Vám budú odovzdané pri vstupe do budovy v nasledovnom poradí:

PONDELOK  25.5.2020:

8.00 hod. – rodičia triedy  č. 1 (trieda lienok)

9.00 hod. – rodičia triedy  č. 2 (trieda motýlikov)

10.00 hod. – rodičia triedy č. 3 (trieda slimáčikov)

11.00 hod. – rodičia triedy  č. 4 (trieda stonožiek)

UTOROK  26.5.2020:

8.00 hod. – rodičia triedy č. 5  (trieda žabiek)

9.00 hod. – rodičia triedy č. 6  (trieda včielok)

10.00 hod. – rodičia triedy č. 7  (trieda rybičiek)

11.00 hod. – rodičia triedy č. 8  (trieda ježkov)

V prípade nejasnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle 055/ 789 46 67 alebo na emailovej adrese jenisejskams@gmail.com

Ďakujeme.