Hráme a učíme sa doma :-)

Milí rodičia, milé deti

Ponúkame Vám k nahliadnutiu a  využitiu internetové stránky na prácu s predškolákmi so zameraním na matematiku, grafomotoriku

 a rôzne hry na vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, reč …  Môžete sa inšpirovať počas prerušenej prevádzky MŠ.

Prajeme Vám zdravie a príjemné jarné dni.  

PRACOVNÉ LISTY PRE DETI 3 – 6 r. – stiahnuť si ich možno v PDF formáte zo stránok:
– na tému ZVIERATKÁ.

http://www.kafomet-eshop.sk/…/infra-slovakia_pracovne_listy….

 HRÁME SA S TVARMI: 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/hrame_sa_s_tvarmi_3.4.2014_zal2_-_na_webe.pdf

GRAFOMOTORIKA:

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

MATEMATICKÉ ROZPRÁVKY v predprimárnom vzdelávaní (využitie tangramu v rozprávke) 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/antalikova_1.pdf

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV: 

https://cpppaprv.sk/wp-content/uploads/pre_rodicov/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20rodi%C4%8Dov%20pred%C5%A1kol%C3%A1ka.pdf