Prehliadka v speve

V mesiaci december nás okrem vône Vianoc a pečiva potešila aj prehliadka v speve, ktorú si pre nás pripravila naša kolegyňa Anka Haľková. V predvianočnom zhone sa deti zo všetkých tried spoločne zišli, aby nám predviedli svoje spevácke nadanie. Chlapci i dievčatá od najmenších po najstarších si pre svojich kamarátov pripravili krásne koledy, vianočné piesne i novoročné vinše. Sme radi, že aj vďaka tejto milej aktivite, sme mohli stráviť spolu príjemné chvíle a dodať sláveniu Vianoc v našej MŠ ešte viac radosti.

Divadielko 1. trieda – lienky

V posledný týždeň tohto roka nás svojim divadielkom potešili deti z triedy č. 1. „Lienky“ nám zahrali zimnú rozprávku – Rukavička, v ktorej našli svoj domov zvieratká z lesa. A keďže je to vianočný čas, svoje umelecké nadanie nám predviedli malé tanečníčky a hojnosti  deťom i učiteľkám zapriali koledníci. Za krásny predvianočný zážitok všetkým deťom z triedy č. 1 pekne ďakujeme.