Divadielko 2. trieda

Počas adventu nás potešili deti z triedy č. 2, ktoré si pre nás pripravili veselé divadielko o vianočnom plese. Zišli sa na ňom zvieratká, ktoré si spolu zatancovali a na záver nám zaželali krásne Vianoce. Za príjemný vianočný zážitok deťom veľmi pekne ďakujeme.