Návšteva polície

V našej materskej škole dbáme na dopravnú výchovu a snažíme sa viesť deti k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Práve preto sme radi, ak nás počas školského roka navštívi pani policajtka, ktorá deťom presne vysvetlí, ako to na ceste funguje, a ako byť vždy v bezpečí. Aj v tomto jesennom období sa naše deti oboznámili s dopravnými značkami, ktoré im pomáhali orientovať sa pri kolobežkovaní na dopravnom ihrisku. Pohyb na kolobežkách bol pod dohľadom pani policajtky, ktorá naše deti usmernila a na záver stretnutia zhodnotila, že to našim deťom vyšlo na „výbornú“. Už teraz sa tešíme, kedy k nám zavíta opäť.