Svetový deň životného prostredia

Dňa 05.06.2019 sme spoločne s deťmi oslávili SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, a to aktivitou na školskom dvore s názvom Špinďúra v kráľovstve čistoty. Nie len naši predškoláci, ale aj deti stredných tried spolu súťažili v rôznych športových i environmentálnych aktivitách. Triedili sme odpad, skákali vo vreci, hľadali tajomstvá v piesku i triafali na terč. Toto krásne tematicky ladené dopoludnie bolo zážitkom pre všetky deti, ktoré si po úspešnom zvládnutí aktivít prevzali aj “EKO – medailu” vyrobenú z odpadového materiálu. 

Na záver tohto environmentálneho dopoludnia sme sa stretli aj s našimi najmenšími škôlkarmi a spoločne sme vypustili motýle do voľnej prírody. 🙂