Návšteva polície

Dňa 04.06.2019 sme pokračovali v oslavách MDD na školskom dvore, kde nás navštívili členovia policajného zboru. Predviedli nám policajnú techniku i kynológiu, deti si mohli vyskúšať sedieť v policajnom aute i policajnej motorke a na dopravnom ihrisku si vyskúšali ako poznajú dopravné značky, a ako sa dokážu bezpečne pohybovať v role kolobežkárov. Odmenou pre deti bolo dopravné pexeso, preukazy i sladké potešenie.

Za túto krásnu akciu ďakujeme sponzorom p. Hiriakovi a spoločnosti LABAŠ, s.r.o.