Spievali sme mamičkám

Mesiac MÁJ sa niesol v duchu osláv sviatku Dňa matiek. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili nie len vystúpenia detí v jednotlivých triedach, ale aj spoločná aktivita – prehliadka v speve. Tento rok boli pesničky venované mamičkám, ich láske, obetavosti a starostlivosti. Od najmenších až po tie najstaršie deti sme si v ich podaní vypočuli rôzne moderné i tradičné piesne. A napriek tomu, že malých divákov bolo na účinkujúcich dosť, naše deti odvážne spievali bez hanblivosti a strachu. Na záver tohto milého stretnutia boli odmenení všetci speváci diplomom i sladkou maškrtou.