Dni mesta Košice

Dňa 03.05.2019 sme sa s našimi predškolákmi zúčastnili milej akcie v rámci osláv dní mesta Košice. Deti z tried č. 2 a 6 skrášlili svojimi detskými kresbami cyklistický chodník v centre mesta. Keďže bolo slnečné počasie a kreslenie im išlo od ruky, po akcii ich triedne panie učiteľky zobrali na krátku obhliadku mesta. Spoločne si pozreli Dóm sv. Alžbety , kaplnku sv. Michala i prislúchajúcu záhradu s fontánou. 

Výlet sa deťom veľmi páčil čomu nasvedčujú aj ich šťastné tváre na fotografiách. 🙂