4. trieda

3. trieda

1. trieda

Oslavy dňa matiek

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt srdce

V mesiaci MÁJ nás čakala chvíľka plná piesní, básní a tanca, na ktorú sa tešia všetky mamičky. Práve tie k nám zavítali pri príležitosti osláv ich každoročného sviatku. Deti zo všetkých tried spolu so svojimi učiteľkami si pre svoje najvzácnejšie osoby v živote pripravili krásne vystúpenia v podobe milého slova, ktoré zahreje pri srdci najviac. Tak ako každý rok, každá trieda bola svojim programom jedinečná a iná. A práve jedinečnosť sa v našom prostredí materskej školy cení najviac.

Fotografie z vystúpení si môžete pozrieť kliknutím na konkrétnu triedu.

1. trieda

2. trieda

3. trieda

4. trieda

5. trieda

6. trieda

7. trieda

8. trieda

 

Do divadla nás pozvali stonožky

V mesiaci máj sme zažili veselé dobrodružstvo malého slimáčika, ktorý sa vybral za svojimi kamarátmi na lúku. Stretol tam nie len hmyz, ale aj lúčne kvietky. A kto nám takéto krásne divadielko predviedol? Boli to naši najmenší kamaráti, šikovné deti z triedy č. 4. Za umelecký zážitok pekne ďakujeme.

Spievali sme mamičkám

Mesiac MÁJ sa niesol v duchu osláv sviatku Dňa matiek. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili nie len vystúpenia detí v jednotlivých triedach, ale aj spoločná aktivita – prehliadka v speve. Tento rok boli pesničky venované mamičkám, ich láske, obetavosti a starostlivosti. Od najmenších až po tie najstaršie deti sme si v ich podaní vypočuli rôzne moderné i tradičné piesne. A napriek tomu, že malých divákov bolo na účinkujúcich dosť, naše deti odvážne spievali bez hanblivosti a strachu. Na záver tohto milého stretnutia boli odmenení všetci speváci diplomom i sladkou maškrtou.

Do divadielka nás pozvali rybky

Dňa 07.05.2019 nás príbehom “Ako zvieratká prebúdzali jar” očarili deti z triedy č. 7. Ich jarné pásmo bolo plné veselých zvieratiek a kvetov, ktoré vítali jar tak, ako im to je srdcu blízke. Niektoré piesňou, iné tancom či básňou. A pre nás malých divákov to bol na záver krásny umelecký zážitok, za ktorý veľmi pekne ďakujeme.