Doobedie plné poézie

V mesiaci apríl nás okrem príchodu jari čakalo aj milé stretnutie pri príležitosti celoškolskej chvíľky poézie. Práve preto, sme privítanie pani jari a slnečného počasia nemohli osláviť inak, ako prednesom básničiek, ktoré tento krásny čas oslávili milým slovom v podaní našich šikovných detí z jednotlivých tried. V tomto školskom roku sme sa preniesli na jarnú lúku, kde sme sa dozvedeli krásne príbehy o zvieratkách, kvetoch i zázrakoch oblohy. 

Na záver tohto milého podujatia boli všetky deti ocenené pochvalným listom a maličkosťou od pani riaditeľky.