Divadielko v triede č. 2 – MOTÝLE

Aj po prázdninách sa v našej materskej škole opäť usilovne pracuje. Dôkazom sú deti z triedy č. 2, ktoré si pre svojich kamarátov pripravili divadielko o “Medovníkovej chalúpke”, v ktorej sa to ale stalo trochu inak, ako to už tradične poznáme. Síce si v nej zahrali Janko i Marienka ale počas putovania do zimného lesa, za tentokrát dobrou ježibabkou im pomáhali ich dobrí priatelia. Všetko dobre dopadlo, a veríme, že si deti zo všetkých tried spolu s pani riaditeľkou i pani učiteľkami spríjemnili chladné dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie v ostatných triedach.