Návšteva východoslovenskej galérie

V tento uzimený týždeň sa naši predškoláci z tried č. 2 a 6 vydali na dlhú trasu do mesta kde navštívili Východoslovenskú galériu. Pre deti tu bol pripravený zaujímavý program nie len o výtvarných dielach, ale aj o sochách. Deťom boli v priestoroch galérie predstavené najznámejšie obrazy – Zrodenie hviezdy, Dúha, Tiene, ale aj sochy Radovana Čerevku. Po príjemnej prehliadke po chodbách galérie sa deti presunuli do kreatívneho ateliéru kde tvorili s papierom i farbami. Strihanie, lepenie, dokresľovanie i následné maľovanie obrazu sa deťom veľmi podarilo a zažili i niečo nové. 

Za prehliadku priestorov a primeraný komentár detským znalostiam veľmi pekne ďakujeme Mgr. Petre Filipiakovej i Tatiane Takáčovej.

2. trieda

6. trieda

Divadielko v triede č. 2 – MOTÝLE

Aj po prázdninách sa v našej materskej škole opäť usilovne pracuje. Dôkazom sú deti z triedy č. 2, ktoré si pre svojich kamarátov pripravili divadielko o “Medovníkovej chalúpke”, v ktorej sa to ale stalo trochu inak, ako to už tradične poznáme. Síce si v nej zahrali Janko i Marienka ale počas putovania do zimného lesa, za tentokrát dobrou ježibabkou im pomáhali ich dobrí priatelia. Všetko dobre dopadlo, a veríme, že si deti zo všetkých tried spolu s pani riaditeľkou i pani učiteľkami spríjemnili chladné dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie v ostatných triedach.