Opäť sme navštívili Výmenník Važecká

Už po druhýkrát naše škôlkarske kroky smerovali na Važeckú ulicu do Výmenníka. Predškoláci z tried č. 2 a 6 sa vybrali na cestu sídliskom aby si v spoločnosti šikovných animátoriek opäť čosi vyskúšali. Tentokrát ich čakala pripravená pracovno – výtvarná aktivita plná lepenia, strihania i kreslenia. Úlohou detí bolo vytvoriť snehuliaka z toaletnej rolky, ktorý by nám mal v tomto netradične teplom novembri prilákať zimu.  A keďže sa usmievaví snehuliaci podarili deťom na výbornú, veríme, že k nám pani zima skutočne čoskoro zavíta.

Za spríjemnenie dopoludnia v spoločnosti animátoriek z Výmenníka Važecká pekne ďakujeme.