Návšteva vo Výmenníku Važecká

V slnečnom dopoludní deti z tried číslo 2 a 6 navštívili na sídlisku Nad Jazerom Výmenník Važecká. Na terase ich už očakávali animátorky, ktoré si pre ne pripravili zaujímavé činnosti. Spoločne s deťmi sme sa hrali s vlnou, pomocou ktorej sme konštruovali na zemi strom a neskôr sme ho zdobili papierovými ozdobami. Veľmi zaujímavou aktivitou bolo modelovanie z prírodnej hliny, ktorá deťom nesmierne učarovala. Práca detí bola tvorivá a ich individuálne i spoločné jesenné obrazy sa skutočne podarili na výbornú.

Za príjemne strávené dopoludnie v spoločnosti animátoriek z Výmenníka Važecká pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie pozvanie.