Čo sme zažili v júni?

V mesiaci jún sme v materskej škole zažili príjemné dopoludnie so šikovnou huslistkou, ktorá našim predškolákom nie len predviedla svoje hudobné umenie, ale  nám aj prečítala rozprávku. V rámci aktivity “Čítame s osobnosťou” sa naše deti dozvedeli opäť niečo nové a tešili sa z príjemnej chvíle strávenej s umelkyňou.

Okrem tejto aktivity sa naši predškoláci z piatej triedy zapojili do súťaženia, spoznávania a bádania po zaujímavých miestach na našom sídlisku. To všetko zvládli spolu s “Pátračom Tinom”, ktorý im pomohol na ich cestách a dokonca zavítal aj do našej materskej školy s darčekmi. Pekným zážitkom bola i návšteva u pani starostky mestskej časti Nad Jazerom – Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej, ktorá ich s radosťou privítala. 

Za milé prijatie pani starostke veľmi pekne ďakujeme.