Motýlia šou

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt motýl

V mesiaci máj sme v našej materskej škole realizovali výchovno – vzdelávaciu aktivitu “Vypúšťanie motýľov” do voľnej prírody. Deti so všetkých tried sa spolu s pani učiteľkami stretli pred materskou školou pri bylinkovej špirále i na školskom dvore kde ich čakal krátky program. Panie učiteľky si pre deti k tejto prírodovednej téme pripravili motivačné básne, piesne i hádanky, ktoré deti potešili a zaujali. Spoločne si vysvetlili vývin motýľa a to, ako sa naše motýle narodili. Pred vypustením motýľov deti zo všetkých tried zaspievali i peknú pieseň, a následne sme už našim motýľom zamávali na cestu do prírody.