Motýlia šou

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt motýl

V mesiaci máj sme v našej materskej škole realizovali výchovno – vzdelávaciu aktivitu “Vypúšťanie motýľov” do voľnej prírody. Deti so všetkých tried sa spolu s pani učiteľkami stretli pred materskou školou pri bylinkovej špirále i na školskom dvore kde ich čakal krátky program. Panie učiteľky si pre deti k tejto prírodovednej téme pripravili motivačné básne, piesne i hádanky, ktoré deti potešili a zaujali. Spoločne si vysvetlili vývin motýľa a to, ako sa naše motýle narodili. Pred vypustením motýľov deti zo všetkých tried zaspievali i peknú pieseň, a následne sme už našim motýľom zamávali na cestu do prírody.

Deň matiek

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den matiek

Tak ako každý rok aj v období mesiaca lásky – mája si panie učiteľky spolu s deťmi pripravili krásny a bohatý program pre tie najdrahšie – MAMY. V každej triede bola pre mamičky pripravená nádherná výzdoba, ktorá túto chvíľu spravila ešte výnimočnejšou ako je. Deti zo všetkých tried svojimi básničkami, pesničkami i divadielkami vyčarili úsmevy nielen mamám, ale aj oteckom, starým rodičom, súrodencom a všetkým prítomným. Tešíme sa, že každý rok je táto neopakovateľná chvíľa o čosi krajšia ako predtým, že sú naše deti smelšie, šikovnejšie a vždy si spolu s nami (učiteľkami) pripravia nové a netradičné programy. 

Na záver každej besiedky si deti pre svoje mamičky pripravili pekné darčeky, ktoré vlastnoručne vyrábali. Všetkým prítomným ďakujeme za príjemné chvíle plné úsmevov v našej materskej škole.

🙂

Fotogaléria

1. trieda

2. trieda

3. trieda

4. trieda

5. trieda

6. trieda

7. trieda

8. trieda