Čo sme zažili v júni?

V mesiaci jún sme v materskej škole zažili príjemné dopoludnie so šikovnou huslistkou, ktorá našim predškolákom nie len predviedla svoje hudobné umenie, ale  nám aj prečítala rozprávku. V rámci aktivity “Čítame s osobnosťou” sa naše deti dozvedeli opäť niečo nové a tešili sa z príjemnej chvíle strávenej s umelkyňou.

Okrem tejto aktivity sa naši predškoláci z piatej triedy zapojili do súťaženia, spoznávania a bádania po zaujímavých miestach na našom sídlisku. To všetko zvládli spolu s “Pátračom Tinom”, ktorý im pomohol na ich cestách a dokonca zavítal aj do našej materskej školy s darčekmi. Pekným zážitkom bola i návšteva u pani starostky mestskej časti Nad Jazerom – Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej, ktorá ich s radosťou privítala. 

Za milé prijatie pani starostke veľmi pekne ďakujeme.

 

Vydávanie rozhodnutí pre novoprijaté deti

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 Košice vydávané od 11.06.2018 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 10.00 do 14.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.

Deň detí v materskej škole

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den deti

Deň detí sme v našej materskej škole oslávili veľkolepo. Na školskom dvore čakalo na deti množstvo veselých úloh i športových aktivít, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky. Na začiatku sme sa spoločne stretli vo veľkom kruhu kde sme si zatancovali na veselú pieseň a následne sa mohlo začať športovať i maľovať. Musíme uznať, že to bol skutočne nádherný, ale najmä tvorivý Deň detí  so všetkým čo k tomu patrí.

Po všetkých aktivitách na školskom dvore, deti dostali odmenu vo forme cukríkov a tabuľky na kreslenie.

Radosť detí si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

🙂