Deň Zeme

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den zeme

V mesiaci apríl sa v našej materskej škole oslavovalo vo veľkom. Pri príležitosti DŇA ZEME sme spoločne s deťmi a ich najbližšími realizovali tvorivé dielne na školskom dvore. I keď nás počasie prekvapilo jarným dažďom, nedali sme si túto chvíľu prekaziť a spoločne sme sa presunuli do jednotlivých tried. 

Deti v triedach rodičov privítali básničkami, pesničkami i eko-hrami o prírode a po tomto privítaní, rodičia spolu s deťmi spoločne tvorili symboly jednotlivých tried z odpadového materiálu. Na veľké kartóny pomocou vrchnákov z PET fliaš vyrábali farebnú lienku, motýľa, slimáčika, stonožku, žabku, včielku, rybku a ježka. A musíme povedať, že sa to veru všetkým zúčastneným krásne podarilo.

O deň neskôr učiteľky spolu s deťmi vyrobili veľkú zemeguľu, ktorá nám zdobí školský dvor a pripomína našu oslavu i environmentálne zameranie materskej školy. 

Radostné chvíle z tvorivých dielní si pozrite vo fotogalérii. 

🙂

1. trieda – LIENKY

2. trieda – MOTÝLE

3. trieda – SLIMÁČIKY

4. trieda – STONOŽKY

5. trieda – ŽABKY

6. trieda – VČIELKY

7. trieda – RYBKY

8. trieda – JEŽKOVIA