Návšteva zo ZŠ

V mesiaci február nás navštívili deviataci zo Základnej školy Jenisejská 22, Košice. Prišli sa pozrieť na našich šikovných predškolákov, ktorým čoskoro otvoria svoje brány. V triede č. 5 zahrali deťom krásne divadielko v angličtine o žabiakoch, ktoré si neskôr vyskúšali aj naše deti. Po divadelnej hre dostali predškoláci do rúk tablety, na ktorých riešili matematické a komunikačné úlohy. Práca s digitálnymi pomôckami sa deťom veľmi páčila a z návštevy zo základnej školy boli nadšení. Za príjemné dopoludnie im veľmi pekne ďakujeme.

🙂