Piekli sme s Mášou

okná 027

Naše šikovné deti z triedy č. 8 prežili spoločne s Mášou i Medveďom tvorivé pečenie v Základnej škole na Dneperskej ulici. Spolu s učiteľkami vytvárali vianočné perníky, ktoré priviali ešte na začiatku decembra vianočnú atmosféru. Deti sa podujatiu nesmierne potešili a mali veľký zážitok, o čom svedčia aj ich úsmevy na fotografiách.

ZŠ Dneperskej za pozvanie veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa opäť nabudúce! 🙂