Jesenné šantenie písmen u včielok

Súvisiaci obrázok

Keďže je materská škola súčasťou sústavy škôl a školských zariadení, očakáva sa od predškolskej edukácie, že pripraví deti k učeniu sa nových poznatkov i funkciách písanej reči (písmená, slová, vety). 

Práve to je dôvod, že dňa 20. októbra 2017 deti z triedy č. 6 vo vzdelávacej aktivite s tematikou JESENE hravou formou analyzovali v slovách písmená, oboznamovali sa s ich vizuálnym zobrazením, hľadali a priraďovali identické názvy, rozlišovali dĺžky slov a umiestňovali písmená z abecedy do grafického zobrazenia slov. Deti dokázali vnímať text a dopĺňať ho v maľovanom čítaní. V závere vytvárali písmená z gaštanov podľa zobrazenia abecedy na drevených kockách a niektorí aj podľa začiatočných písmen svojho mena.

Tejto edukácii predchádzala tvorivá aktivita so zhotovovaním „strašidelných“ tekvicových lampášov. Deti aktívne pomáhali pani učiteľke kreatívnymi nápadmi i vlastným pričinením, aby sa dielka podarili. A veru – vyšlo to. Napokon všetci v triede včielok mali radosť z blikajúcich svetielok, ktoré sa z „tekvicovej rodinky“ mihotali počas týchto jesenných dní.

Naše šikovné “včeličky” si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂