Cestovinové tvorenie

SAM_5428_zmensena

Dňa 03.11.2017 sa v našej materskej škole opäť pilne pracovalo. V rámci Svetového dňa cestovín sa uskutočnilo v triede č. 2 tvorivé odpoludnie so spoločnosťou Tesco. Na návštevu prišli aj deti z triedy č. 5 a spoločne zapojili svoju fantáziu a chcenie do výroby nádherných cestovinových predmetov. Deti mali možnosť vyrobiť si trblietajúce sa náramky,  kvety i zvieratká, ktoré sa na záver aktivity stali očarujúcimi ozdobami ich pracovných stolov. Toto “cestovinové putovanie” sa stalo nielen zaujímavým spestrením každodenného života v materskej škole, ale vytvorilo i nové možnosti pre prácu s netradičným materiálom.

To, ako si deti precvičili jemnú motoriku v zaujímavej činnosti si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂

Jesenné šantenie písmen u včielok

Súvisiaci obrázok

Keďže je materská škola súčasťou sústavy škôl a školských zariadení, očakáva sa od predškolskej edukácie, že pripraví deti k učeniu sa nových poznatkov i funkciách písanej reči (písmená, slová, vety). 

Práve to je dôvod, že dňa 20. októbra 2017 deti z triedy č. 6 vo vzdelávacej aktivite s tematikou JESENE hravou formou analyzovali v slovách písmená, oboznamovali sa s ich vizuálnym zobrazením, hľadali a priraďovali identické názvy, rozlišovali dĺžky slov a umiestňovali písmená z abecedy do grafického zobrazenia slov. Deti dokázali vnímať text a dopĺňať ho v maľovanom čítaní. V závere vytvárali písmená z gaštanov podľa zobrazenia abecedy na drevených kockách a niektorí aj podľa začiatočných písmen svojho mena.

Tejto edukácii predchádzala tvorivá aktivita so zhotovovaním „strašidelných“ tekvicových lampášov. Deti aktívne pomáhali pani učiteľke kreatívnymi nápadmi i vlastným pričinením, aby sa dielka podarili. A veru – vyšlo to. Napokon všetci v triede včielok mali radosť z blikajúcich svetielok, ktoré sa z „tekvicovej rodinky“ mihotali počas týchto jesenných dní.

Naše šikovné “včeličky” si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂

Navštívili sme Hobití dom

hobit1

Environmentálna výchova je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v našej materskej škole. S duchom poznávania prírody a života kedysi dávno sa deti z tried č. 2, 5 a 8 vybrali na exkurziu do neďalekej dediny pri Košiciach – Družstevná pri Hornáde. Tam v rámci rôznych projetkov ekocentra Sosna bol vybudovaný aj Hobití dom

V zaujímavom malom domčeku mali deti možnosť bližšie spoznať život jednoduchých ľudí. Vyskúšali si kreslenie hlinou i trávou, ochutnali zdravú jesennú tekvicu, čerstvý chlieb s maslom a vypestovanými bylinkami, ktorý zapili voňavým bylinkovým čajom. Počas návštevy sa deti zabavili rôznymi environmentálnymi hrami i skladaním bylinkového puzzle. To všetko sa odohralo v ekologickom centre v prírodnej záhrade.

Nadšenie detí z poznávacieho výletu si pozrite vo fotogalérii. 🙂

Zdravá ochutnávka

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zdrava vyziva

Kedže nám mesiac október priniesol  jesenné počasie a s ním aj Svetový deň výživy, naša materská škola pri tejto príležitosti otvorila svoje brány. Vítali sme deti, rodičov i starých rodičov na ochutnávku toho najlepšieho, čo ponúka školská kuchyňa. 

Všetko bolo pripravené dňa 26.10.2017, a to rukami našich šikovných kuchárok a p. učiteliek, ktoré spoločne i s pani riaditeľkou pripravili slávnostný stôl plný dobrôt. Pochutili sme si na zdravých šalátoch s ovocím i zeleninou, pudingoch, koláčiku i ovocnej šťave.

To, ako sa nám ochutnávka vydarila si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. 🙂