Návšteva bábkového divadla

“Kde bolo, tam bolo….bola jedna ježibaba a Filipko, ktorí sa ocitli v bábkovom divadle.”

A  tak sa stalo, že sa deti z tried č. 4 a 6 spoločne vybrali objednaným autobusom na návštevu za nimi.

Vďaka pozvaniu bábkového divadla deti zažili neopakovateľný zážitok z predstavenia starodávnej rozprávky Filipko a ježibaba. Počas rozprávky všetky deti sledovali bábky a hercov so zatajeným dychom a zvedavosťou v očiach. Rozprávka síce priniesla hrozby i zlé čary, ale vždy s humorným nadhľadom, kde víťazí odvaha a dobro nad zlom.

Výlet do centra mesta bol pre deti spestrením každodenných činností v materskej škole a návšteve divadla sa nesmierne tešili. Veríme, že to v nich zanechalo radostný umelecký zážitok. 🙂

 

IMG_20171019_102151

Ako sme sa “vyfarbili”

V minulom školskom roku sa v našej materskej škole aktívne pracovalo. V júni sa uskutočnil aj veľmi úspešný projekt “Dobrovoľnícka jar”, vďaka ktorému sme na školskom dvore zrealizovali sadenie stromčekov, maľovanie detského ihriska i mnoho iného.

V tomto školskom roku, začiatkom októbra, sa zrealizovala aj posledná činnosť v rámci projektu – maľovanie bočnej strany budovy materskej školy. Šikovní maliari nám našu budovu skrášlili veselou maľbou s detskými motívmi, za čo nielen im, ale aj mestu veľmi pekne ďakujeme.

Veríme, že teraz sa bude našim najmenším chodiť do materskej školy ešte radostnejšie ako predtým. 🙂

 

Na ľudovú nôtu

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt slovak folk ornaments

Dňa 10. októbra sa v triede č. 4 uskutočnil deň v myšlienke spoznávania ľudovej kultúry a umenia. Už počas ranných hier a činností mali deti možnosť vyrobiť si predmety s ľudovým motívom, ako boli ľudové čelenky pre dievčatá a náramky pre chlapcov i maľovanie zdobených tanierov vodovými farbami a pastelkami. 

Vzdelávacia aktivita sa niesla v duchu ľudového umenia. Deti si prostredníctvom interaktívnej tabule priblížili ako sa kedysi žilo na území Slovenska, pomocou fotografií spoznávali zdobené ľudové domy, tradičnú prácu starých mám, ľudové kroje z nášho regiónu i ľudové tance a piesne. Počúvali hudobné nástroje – fujara, píšťala, husle a akordeón, ktoré na základe vypočutej nahrávky usporiadali pomocou obrázkovej prílohy. Pani učiteľka si pre deti pripravila aj zdobenie kroja, kde deti umiestňovali farebné ľudové vzory na základe logickej postupnosti. 

Záverom aktivity si deti samostatne vyfarbovali ľudové sukne a nohavice, kde rovnako postupovali vo vyfarbovaní podľa určeného vzoru. 

To, ako deti šikovne pracovali a aké výrobky vytvorili si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. 🙂

Plavecký výcvik 2017

V mesiaci október sa naši predškoláci opäť raz stali plavcami. Deti z tried č. 2, 5 a 8 sa na vodné prostredie veľmi tešili a zúčastniť sa plávania bol pre nich veľký zážitok.

Pod vedením skúsených lektorov sa v období 2 týždňov venovali správnemu dýchaniu vo vode, ponáraniu sa, získavaniu kladného vzťahu k vode a základným plaveckým pohybom. Realizovali rôzne hry a cvičenia, vďaka ktorým sa deti naučili bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí i vytvárať základy zdravého spôsobu života.

Záver kurzu priniesol deťom už tradičné “mokré vysvedčenie”, za odvahu a aktivity vo vode, ktorému sa deti veľmi potešili.

Ako to na predplaveckom kurze vyzeralo si pozrite v priloženej fotogalérii 🙂