Milí rodičia

 

 

5tried_zmensena

Vážení rodičia,

už sa tešíme na Vaše deti, ktoré nám 4. septembra privediete do našej MŠ.

 

V spolupráci  s Vami by sme chceli vyvolať v ich živote pocit, že sú neoddeliteľnou súčasťou kolektívu našej MŠ a veríme, že sa tu naučia žiť s potrebným rešpektom a jemnosťou k druhým, že sa naučia byť ohľaduplnými a ochotnými hrať sa a kamarátiť s ostatnými.

Dôležitými ste pre nás v našom snažení aj Vy samotní, lebo kľúčom k  úspechu je predovšetkým účinný partnerský vzťah medzi školou a rodinou.

O našej práci Vás budeme pravidelne informovať a predkladať Vám návrhy na domáce aktivity, aby ste nimi mohli vhodne nadväzovať na našu činnosť v MŠ. Aj Vy nám dajte vedieť, čo pokladáte za dôležité.

Vážime si to, že môžeme vstupovať do životov Vašich detí a  sme si vedomí aj nesmiernej zodpovednosti, ktorú s Vami ako Vaši partneri pri  ich výchove a vzdelávaní budeme zdieľať.

S úctou Margita Jančišinová, riaditeľka

a celý pracovný tím MŠ