Úspešná revitalizácia MŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dakujeme

Deti našej MŠ ďakujú za skrášlenie

vonkajšieho prostredia svojim rodičom:

 

Deti z triedy Ježkov ďakujú:

Ockovi Vivien Horváthovej

 

Deti z triedy Včielok ďakujú:

Ockovi Lilky Vargovej

Ockovi Alexa Vargu

Ockovi Jakubka Sterančáka

Ockovi Bernarda Brezu

Ockovi a mamke Sárky Pálócziovej

Ockovi  Slávka Čižmára

Ockovi Barborky Hutníkovej

Ockovi Jakuba Mokráňa

 

Deti zo Žabkovej triedy ďakujú:

Ockovi a mamke Ninky Adamkovičovej

Ockovi Sárky Leškovej

 

Deti – Stonožky ďakujú:

Ockovi a mamke Natálky Novákovej

Ockovi a mamke Sofie Špirkovej

 

Deti zo Slimáčikovej triedy ďakujú:

Ockovi a mamke Samka Pitoňáka

Ockovi Elie Kubákovej

Ockovi a mamke Sárky Hiriakovej

Ockovi a mamke  Nelky Ďuročíkovej

 

Deti z Motýlikovej triedy ďakujú:

Mamke Tamarky Točekovej

Ockovi Tamarky Jakubišinovej

Ockovi Hanky Tomčíkovej

Ockovi a mamke Nelky Zukalovej

 

Deti – Lienky ďakujú:

Mamke Paťka Čigáša

Mamke Emky Matuškovej

Sestričke a mamke Samirka Tomča

 

Ďakujeme tiež všetkým rodičom novoprijatých detí,  ktorí si to pracovne u nás vyskúšali po prvý krát:

Ockovi Jakuba Birku

Ockovi Adelky Sánchez

Ockovi Emky Kundrátovej

Ockovi a dedkovi Lenky Javorskej

 

Za pomoc pri občerstvení patrí vďaka:

p. Farkašovi

p. Točekovej

rod. Oravskej

p. Papáčovej

p. Matúškovej

a ZRŠ pri MŠ Jenisejská

 

Najväčšie ĎAKUJEM posielame dobrovoľníkom z Dobrovoľníckeho centra Košíc pod taktovkou pána Martina Ištvana a pani starostke Lenke Kovačevičovej – za pomoc pri poskytnutí náradia, zabezpečení odvozu zeleného odpadu …  

Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré slnečnú sobotu prežili pracovne:  

Mgr. Zuzane Tomčovej, Viere Pytelovej, Eleonore Patakiovej, Zuzane Valachovej, Darine Mášikovej, Tatiane Papáčovej, Miroslave Voľanskej, Márii Sabadkovej,

hospodárke – Lýdii Bihárovej a riaditeľke materskej školy – Margite Jančišinovej.

Srdečná vďaka aj všetkým tým, na ktorých sme prípadne zabudli.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri ďalších prospešných akciách.

 

Revitalizácia MŠ Jenisejská v sobotu 24.06.2017 bola úspešná.

Ako sa zmenil náš areál? – Pozrite si foto.