Deň matiek

Súvisiaci obrázok

Mamička, mamička,
dám Ti pusu na líčka,
k Tvojmu veľkému sviatku
z lásky aj kvietok na pamiatku.

V priebehu mesiaca máj sme si postupne vo všetkých triedach uctili naše najdrahšie a najvzácnejšie – Mamy. Deti všetkých tried si v čase sviatku Dňa matiek pripravili pre mamičky vystúpenia s bohatým programom. Pre úsmev a potešenie mám, deti recitovali básničky, tancovali a spievali tematické piesne a niektorí si pripravili aj krátke divadielka. Na záver programu dostali všetky mamičky milé, ale hlavne vlastnoručne vyrobené darčeky od svojich ratolestí.

To, ako sme spolu strávili tento sviatok v našich triedach si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. 🙂

Oznámenie o prijatí do MŠ

 

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 vydávané od 07.06.2017 v kancelárii riaditeľky školy  v čase od 10.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.