Úspešná revitalizácia MŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dakujeme

Deti našej MŠ ďakujú za skrášlenie

vonkajšieho prostredia svojim rodičom:

 

Deti z triedy Ježkov ďakujú:

Ockovi Vivien Horváthovej

 

Deti z triedy Včielok ďakujú:

Ockovi Lilky Vargovej

Ockovi Alexa Vargu

Ockovi Jakubka Sterančáka

Ockovi Bernarda Brezu

Ockovi a mamke Sárky Pálócziovej

Ockovi  Slávka Čižmára

Ockovi Barborky Hutníkovej

Ockovi Jakuba Mokráňa

 

Deti zo Žabkovej triedy ďakujú:

Ockovi a mamke Ninky Adamkovičovej

Ockovi Sárky Leškovej

 

Deti – Stonožky ďakujú:

Ockovi a mamke Natálky Novákovej

Ockovi a mamke Sofie Špirkovej

 

Deti zo Slimáčikovej triedy ďakujú:

Ockovi a mamke Samka Pitoňáka

Ockovi Elie Kubákovej

Ockovi a mamke Sárky Hiriakovej

Ockovi a mamke  Nelky Ďuročíkovej

 

Deti z Motýlikovej triedy ďakujú:

Mamke Tamarky Točekovej

Ockovi Tamarky Jakubišinovej

Ockovi Hanky Tomčíkovej

Ockovi a mamke Nelky Zukalovej

 

Deti – Lienky ďakujú:

Mamke Paťka Čigáša

Mamke Emky Matuškovej

Sestričke a mamke Samirka Tomča

 

Ďakujeme tiež všetkým rodičom novoprijatých detí,  ktorí si to pracovne u nás vyskúšali po prvý krát:

Ockovi Jakuba Birku

Ockovi Adelky Sánchez

Ockovi Emky Kundrátovej

Ockovi a dedkovi Lenky Javorskej

 

Za pomoc pri občerstvení patrí vďaka:

p. Farkašovi

p. Točekovej

rod. Oravskej

p. Papáčovej

p. Matúškovej

a ZRŠ pri MŠ Jenisejská

 

Najväčšie ĎAKUJEM posielame dobrovoľníkom z Dobrovoľníckeho centra Košíc pod taktovkou pána Martina Ištvana a pani starostke Lenke Kovačevičovej – za pomoc pri poskytnutí náradia, zabezpečení odvozu zeleného odpadu …  

Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré slnečnú sobotu prežili pracovne:  

Mgr. Zuzane Tomčovej, Viere Pytelovej, Eleonore Patakiovej, Zuzane Valachovej, Darine Mášikovej, Tatiane Papáčovej, Miroslave Voľanskej, Márii Sabadkovej,

hospodárke – Lýdii Bihárovej a riaditeľke materskej školy – Margite Jančišinovej.

Srdečná vďaka aj všetkým tým, na ktorých sme prípadne zabudli.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri ďalších prospešných akciách.

 

Revitalizácia MŠ Jenisejská v sobotu 24.06.2017 bola úspešná.

Ako sa zmenil náš areál? – Pozrite si foto.

Dovidenia, škôlka milá!

222

Želáme vám kamaráti veľa sily,
aby sa vám prvé čiarky podarili.
A písmenká aby boli ako kvietky,
aby ste ich rozpoznali vždy všetky.

V predposlednom týždni školského roka 2016/2017 sme sa postupne stretli v jednotlivých triedach predškolákov s našimi rodičmi. Naše najstaršie, ale aj veľmi šikovné deti, ktoré sa už tešia do školy, si pre svojich najdrahších pripravili krásne a bohaté rozlúčkové programy. Bol to príjemne strávený čas s básničkami, pesničkami, divadielkami a rôznymi scénkami. Na záver programu boli deti odmenené darčekom na pamiatku od pani riaditeľky, ktorá im spolu s pani učiteľkami, zaželala veľa radosti a úspechov v škole. Potom už nasledovala rozlúčková veselica, ktorá všetkým prítomným vyčarila úsmev na tvári. 

Milí naši predškoláci, do nového školského roka Vám želáme len to najlepšie, a nech je čas spoznávania nových kamarátov a knižiek krásnym novým dobrodružstvom vo Vašom živote.

🙂

 

Revitalizácia MŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt revitalizacia ms

Milí priatelia, mamičky, ockovia, kolegyne  …

sobotu 24.06.2017 o 9.00 hod. čakáme  v našom školskom areáli každého, kto chce pomôcť zútulniť prostredie svojim deťom – našim škôlkarom.

Doneste si pracovné rukavice, a ak máte aj pracovné náradie – motyky, hrable, štetce….

Budeme natierať preliezačky, rýľovať pieskoviská, sadiť stromy, montovať lavičky a drevené kvetináče, orezávať konáre, vysádzať do kvetináčov i do bylinnej špirály letničky a urobíme aj ďalšie potrebné úpravy v školskej záhrade spolu s dobrovoľníkmi z Dobrovoľníckeho centra Košíc, ktoré je organizátorom tohto skvelého podujatia.

Na akcii participujú Fond zdravia Mesta Košice, MČ Košice Nad jazerom, Správa mestskej zelene, T- systems  a ďalší, ktorým patrí srdečná vďaka za pomoc.

Tešíme sa na Vás! 🙂

Turistická vychádzka s motýlikmi

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bag cartoon

V sobotu 27.05.2017 sa deti z triedy motýlikov vybrali spolu s učiteľkami a svojimi rodičmi na príjemnú vychádzku do prírody. Počas turistickej vychádzky pozorovali stromy, bylinky, ale aj rôzne druhy hmyzu. Naša “motýlia” výprava putovala trasu 5 km v radostnej atmosfére až kým prišla do cieľa – prírodného parku Veselá záhrada. Tu už bol čas na oddych, občerstvenie a zábavu. Hrali sa loptové hry, naháňačky, skákalo sa na trampolíne. Po spoločnom obede sa výprava posilnila na cestu domov, kde sa neskôr v Myslave všetci rozlúčili s prianím ďalšieho spoločného výletu.

A ako to na výlete vyzeralo? To si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂

 

Veselý Deň detí v MŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den deti

V srdciach veľa radosti,
vo vrecku viac sladkostí.
Celý rok len veľa hier,
veľký úsmev z našich pier.

          Vo štvrtok 1.6.2017 sme v našej materskej škole oslavovali v bohatej paráde. Už od rána naše panie učiteľky pripravovali pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením množstva aktivít na školskom dvore. Deti všetkých tried spolu s učiteľkami maľovali na veľké baliace papiere rôznymi maliarskymi nástrojmi, tancovali a cvičili na hudbu, skákali cez prekážky a vo vreciach, hádzali do diaľky a pod. Všetky hry a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere. Odmenou za príjemne strávený deň boli aj odmeny pre všetky deti, ktoré dostali darčeky v podobe plávacej dosky a plyšového loptoša, čomu sa veľmi potešili.

To, že sme spoločne prežili deň plný radosti a nadšenia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. 

Deň matiek

Súvisiaci obrázok

Mamička, mamička,
dám Ti pusu na líčka,
k Tvojmu veľkému sviatku
z lásky aj kvietok na pamiatku.

V priebehu mesiaca máj sme si postupne vo všetkých triedach uctili naše najdrahšie a najvzácnejšie – Mamy. Deti všetkých tried si v čase sviatku Dňa matiek pripravili pre mamičky vystúpenia s bohatým programom. Pre úsmev a potešenie mám, deti recitovali básničky, tancovali a spievali tematické piesne a niektorí si pripravili aj krátke divadielka. Na záver programu dostali všetky mamičky milé, ale hlavne vlastnoručne vyrobené darčeky od svojich ratolestí.

To, ako sme spolu strávili tento sviatok v našich triedach si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. 🙂

Oznámenie o prijatí do MŠ

 

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 vydávané od 07.06.2017 v kancelárii riaditeľky školy  v čase od 10.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.