Prehliadka v ľudovom speve

slavik

Dňa 10.05.2017 do materskej školy zavítal slávik Speváčik a s ním aj celoškolská prehliadka v ľudovom speve. Za prítomnosti pani riaditeľky, učiteliek a účinkujúcich detí sme spoločne strávili krásne, ale najmä hudobné dopoludnie plné tých najkrajších ľudových piesní. Atmosféru “folklórneho” stretnutia dotvorili vyobliekané dievčence a chlapci v ľudových motívoch. Víťazmi sa stali všetky účinkujúce deti, ktoré si prevzali diplomy s malou odmenou a neskrývali svoju radosť.

To, že sú naše deti v umeleckej tvorbe šikovné svedčí aj účasť a víťazstvo na 24. ročníku Talentshow, ktorá sa uskutočnila v mestskej časti Nad Jazerom. V hre na akordeón získala I.miesto naša Lucka Családiová, v literárnom prednese  I.miesto Kristínka Dzobová a v speve II.miesto Emmka Bačová. 

Všetkým deťom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej materskej školy a veríme, že to v tomto pozitívnom duchu ostane i naďalej. 🙂