Deň Zeme

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den zeme

Dňa 26.04.2017 sa v našej materskej škole všetko zelenalo. V rámci príležitosti osláv  DŇA ZEME sme spoločne s deťmi a ich rodičmi realizovali stretnutie na školskom dvore. Deti všetkých tried si pre svojich rodičov pripravili básne a piesne, ktorými poďakovali našej Zemi a potom sa opäť po dlhej zime zvítali so svojím stromom, ktorý každoročne pozorujeme v aktivite – Staraj sa a chráň. 

Okrem milého programu detí, si rodičia mali možnosť vyskúšať aj rôzne eko-aktivity ako napr. frotáž kôry stromu, náramky i obrazce z prírodnín, ale aj športové hry a aktivity na tému ochrany prírody. 

Zachytené radostné chvíle si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂