Prehliadka v ľudovom speve

slavik

Dňa 10.05.2017 do materskej školy zavítal slávik Speváčik a s ním aj celoškolská prehliadka v ľudovom speve. Za prítomnosti pani riaditeľky, učiteliek a účinkujúcich detí sme spoločne strávili krásne, ale najmä hudobné dopoludnie plné tých najkrajších ľudových piesní. Atmosféru “folklórneho” stretnutia dotvorili vyobliekané dievčence a chlapci v ľudových motívoch. Víťazmi sa stali všetky účinkujúce deti, ktoré si prevzali diplomy s malou odmenou a neskrývali svoju radosť.

To, že sú naše deti v umeleckej tvorbe šikovné svedčí aj účasť a víťazstvo na 24. ročníku Talentshow, ktorá sa uskutočnila v mestskej časti Nad Jazerom. V hre na akordeón získala I.miesto naša Lucka Családiová, v literárnom prednese  I.miesto Kristínka Dzobová a v speve II.miesto Emmka Bačová. 

Všetkým deťom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej materskej školy a veríme, že to v tomto pozitívnom duchu ostane i naďalej. 🙂

Deň Zeme

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt den zeme

Dňa 26.04.2017 sa v našej materskej škole všetko zelenalo. V rámci príležitosti osláv  DŇA ZEME sme spoločne s deťmi a ich rodičmi realizovali stretnutie na školskom dvore. Deti všetkých tried si pre svojich rodičov pripravili básne a piesne, ktorými poďakovali našej Zemi a potom sa opäť po dlhej zime zvítali so svojím stromom, ktorý každoročne pozorujeme v aktivite – Staraj sa a chráň. 

Okrem milého programu detí, si rodičia mali možnosť vyskúšať aj rôzne eko-aktivity ako napr. frotáž kôry stromu, náramky i obrazce z prírodnín, ale aj športové hry a aktivity na tému ochrany prírody. 

Zachytené radostné chvíle si môžete pozrieť vo fotogalérii. 🙂