Úspešný Deň narcisov

IMG_20170421_113559

Deň narcisov 2017 bol aj pre Košice veľmi úspešný, čomu nasvedčuje aj vyzbieraná suma peňazí.

Za všetky Vaše peňažné príspevky, ktorými ste prispeli v priestoroch našej materskej školy

Vám srdečne ĎAKUJEME nielen my, ale aj organizácia Liga proti rakovine.