Ako sme recitovali…

feldek

Tak, ako to už každý rok v našej materskej škole býva, ani teraz sme nezabudli na jedinečný mesiac kníh – marec. V rámci tohto obdobia sa v “motýlikovej” triede uskutočnila prehliadka v umeleckom prednese básní a krátkej prózy. A musíme povedať, že šikovnosť a istota v recitácii našich detí, vytvorila z tohto milého stretnutia vznešený nádych jedinečnosti.

Umelecký prednes bol v tomto roku venovaný významnému slovenskému básnikovi, prozaikovi a dramaturgovi Ľubomírovi Feldekovi.