Letné prázdniny 2021

nepojmenovany-1

LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 

Vážení rodičia,

prerušenie prevádzky MŠ Jenisejská v čase letných prázdnin je  stanovené na obdobie

od 01.07.2021 do 30.07.2021

Zmena nie je vylúčená