Poukázanie 2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA,
venujte 2 % zo svojej zaplatenej DANE svojim deťom v našej materskej škole a pomôžte skvalitniť a obohatiť ich život u nás.

AKO?
Stačí si vyzdvihnúť od učiteliek v triede vášho dieťaťa tlačivo (alebo  viac tlačív aj pre rodinných príslušníkov či vašich ochotných známych)
alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky našej MŠ.

Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo k nám.

ĎAKUJEME

Dokument si stiahnete kliknutím na odkaz nižšie.

Vyhlásenie 2019