Poukázanie 2% dane

Vážení rodičia a priatelia MŠ!

             Začína obdobie, v ktorom sa podávajú  daňové priznania. Opäť máte možnosť ovplyvniť  to aspoň trochu.

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania, môžu poukázať 2 % zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie,   pričom minimálna výška na poukázanie 2 % je 3,00 €.

            Pri našej MŠ funguje Združenie rodičov školy. Ak poukážete 2%  tomuto občianskemu združeniu, investujete do úrovne vzdelávania, akú môže materská škola poskytnúť Vášmu dieťaťu.

            Všetkým, ktorí nám chcú venovať 2 % zo svojej dane i tým, ktorí nám venovali daň v minulom období ďakujeme.

Dokument si stiahnete kliknutím na odkaz nižšie.

Vyhlásenie 2018