Hodnotiaca správa 2019/2020

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 si môžete prečítať kliknutím na dokument nižšie.

Hodnotiaca správa 2019-2020