Home

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, ktorí požiadali o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Jenisejská 24 Košice v školskom roku 2021/2022,  že ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžu prevziať osobne v kancelárii riaditeľky MŠ
 
v utorok 8. júna 2021 od 10.00  do 16.00 hodiny
a následne v priebehu týždňa od 10.00 – 14.00 hodiny.
 
Rozhodnutie sa vydáva obidvom rodičom.
K prevzatiu je potrebný doklad preukázania totožnosti – (občiansky preukaz).
 
Pri vstupe do priestorov MŠ prosíme
o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.
 
 

copy-of-happychildrensday-made-with-postermywall

Deti sú ..
  .. čisté aj keď sú od blata,
  .. zlaté aj keď nie sú zo zlata,
  .. dobré aj keď je to s nimi fuška,
  .. krásne aj keď im odstávajú ušká,
  .. úprimné aj keď občas klamú,
  .. zábavné aj keď rozzúria mamu,
  .. krehké aj s jazvou na brade,
  .. najvzácnejšie aj keď sú všade …

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme pre všetky deti našej škôlky

1. júna 2021

zábavné  dopoludnie.

Napriek situácií spojenej s COVID – 19 si spoločne zaspievame pesničky, zarecitujeme básničky a zasúťažíme si.

Deti čaká milé prekvapenie.

Prajeme všetkým detičkám našej materskej školy krásnu 

oslavu sviatku.

 

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

10551_pravidla-cerveny

 

PRIJÍMANIE DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 – ZMENA

Vážení rodičia

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 sa koná

od  03.05.2021 do 05.05.2021

V záujme úspešného a bezproblémového priebehu prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/2022 Vás žiadame, aby ste pri podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  •  žiadosti odovzdať pri vstupe do budovy MŠ
  •  v prípade nutného vstupu do priestorov MŠ je potrebné použiť dezinfekciu a respirátor
  •  dodržiavať potrebný odstup 
  •  žiadosti podávať v stanovenom čase:

    od 8.00 – 16.00 hod. –   pondelok   – 03.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –   utorok       – 04.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –  streda         – 05.05.2021

Spádové ulice pre deti, ktorých dochádzka do MŠ Jenisejská 24, Košice bude povinná sú uvedené v tabuľke:

Screenshot_1

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

 

! ZMENY PLATIEB ŠKOLNÉHO !

 

PREVÁDZKA MŠ OD 12.04.2021

oznámenie-nové

Detské mestečko

* POUKÁZANIE 2% DANE ZA ROK 2020 *

 

Najnovšie príspevky

⇒    Určenie spádovosti MŠ

⇒    Informácie o prevádzke materských škôl

⇒    Školská spôsobilosť – informácie pre rodičov 5 – 6 ročných detí

⇒    Informačná povinnosť

⇒    Vstup osôb do MŠ

 

nepojmenovany-6