DOMOV

OZNAM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch

od 22. 11 do 26. 11. 2021

bude pristavený 

KONTAJNER na zber PAPIERA.

Prosíme všetkých, ktorí sa do našej súťaže zapojili, aby zviazaný papier dávali rovno do kontajnera a nahlásili približné množstvo p. učiteľkám vo svojej triede. 

Ďakujeme

zber papiera

 

KARANTÉNA

 

De M - Made with PosterMyWall

Fotodokumentácia: Deň materských škôl

 

copy-of-eye-doctor-appointment-reminder-postcard-made-with-postermywall

Fotodokumentácia: Jesenný Land Art

 

PROJEKT: ADOPTUJ SI KRAVIČKU 

Screenshot_5

Fotodokumentácia: Adoptuj si kravičku

 

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤATA MŠ

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie (t. j. 5 – 6 ročné detí), že pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ sú povinní predložiť ospravedlnenie.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:  Tlačivo – Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 18. októbra 2021 predlžuje lehotu ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

na 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní. 

 

KOSIT - sa - Made with PosterMyWall

 

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

A VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI  

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané:

tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti. 

           Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 3 dní.

Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.

V záujme urýchlenia procesu preberania detí dňa 2. septembra 2021 ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma. Stiahnuť si ich môžete tu:

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Covid - 19 - Made with PosterMyWall (2)

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022: Manuál školský semafor pre školy

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: Príloha 3 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje OPATRENIA pri ohrození verejného zdravia: 

Vyhláška 237 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 238 – povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vyhláška 241 – obmedzenia hromadných podujatí

Vyhláška 240 – obmedzenie prevádzok

Vyhláška 239 – karanténa a izolácia osôb

 

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplne čestné vyhlásenie: čestné-vyhlásenie-do-2021

INFORMÁCIE K NÁSTUPU DO MŠ

Copy of School Admissions open back to school - Made with PosterMyWall

 

Detské mestečko

 

Príspevky

⇒    Školská spôsobilosť – informácie pre rodičov 5 – 6 ročných detí

⇒    Informačná povinnosť

 

nepojmenovany-6