Home

ms5

Najnovšie príspevky   🙂

⇒     OMEP – výtvarná súťaž

⇒     Platby školného 2019/2020

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

 

nepojmenovany-6