Home

Vážení rodičia,

od 23.06.2020 do 30.06.2020

si môžete prevziať

ROZHODNUTIA

o prijatí/neprijatí dieťaťa

do MŠ

u riaditeľky školy

v čase od 10.00 – 14.00 hod.

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Náhradné materské školy na základe počtu prihlásených detí:

MŠ Azovská – JÚL od. 06.07.2020 – 31.07.2020 pre prihlásené deti

MŠ Dneperská – JÚL od 06.07.2020 – 10.07.2020 pre prihlásené deti

MŠ Dneperská – AUGUST od 03.08.2020 – 31.08.2020 pre prihlásené deti

Naša materská škola je počas mesiacov júl – august zatvorená z dôvodu rekonštrukcie školskej jedálne.

Ďakujeme za pochopenie.

Plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinné od 15. júna 2020

ZMENA  PREVÁDZKY  MŠ

Oznamujeme Vám, 

že od 15.06.2020

sa mení  čas prevádzky materskej školy.

MŠ bude otvorená od

6.30 hod. – 16.30 hod.

ANGLICKÝ JAZYK – INFORMÁCIE!

IMG_0629

Aktuálny účet ZRŠ: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

VÁŽENÍ RODIČIA

Dávame vám do pozornosti  informácie k znovuotvoreniu materskej školy:

–  začíname v pondelok  1. júna 2020

–  do MŠ nastúpia detí, ktorým bolo potvrdené prijatie

–  schádzanie do MŠ je od 7.00 – 8.00 hod.

–  prevádzka  je zabezpečená v 6 – ich triedach s heterogénnym  zložením

– o tom, do ktorej triedy je vaše dieťa zaradené, sa dozviete pri rannom príchode  pri  hlavnom vstupe do budovy

– prevádzkové zamestnankyne budú regulovať pohyb vo vnútorných priestoroch tak, aby v jednej šatni boli  najviac dvaja rodičia s deťmi

– do priestorov MŠ vstupujte s prekrytím tváre – rodič aj dieťa

– pri vstupe si vydezinfikujte ruky – rodič aj dieťa

– v priestoroch MŠ sa snažte zdržať maximálne 10 minút

– po prezutí a vyzlečení vrchného ošatenia, bude dieťaťu zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a uskutočnený ranný filter učiteľkou

– zároveň budete vypĺňať dve tlačivá – VYHLÁSENIE (iba prvý deň a po každej neprítomnosti dlhšej ako 3 dni) a PREHLÁSENIE o zdravotnom stave budete podpisovať každý deň

– vstup do umyvárne rodičom nie je dovolený

–  po odovzdaní dieťaťa čo najskôr  uvoľnite priestor  šatne ďalším čakajúcim

– prosíme vás, aby ste sa nezhromažďovali pred MŠ vo veľkých skupinách a pri príchode i čakaní dodržiavali požadované odstupy

– prevziať dieťa si môžete od 14.30 hod.

–  je potrebné, aby ste dieťa  z  MŠ vyzdvihli do 16.00 hod.

– aj pri preberaní detí v odpoludňajšom čase bude váš pohyb v interiéri regulovaný podobne, ako pri rannom príchode

– v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdenie ochorenia na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informujte  riaditeľku materskej školy

Veríme, že tento neštandardný nástup do MŠ

 po dlhšom časovom odstupe z dôvodu pandémie koronavírusu

všetci trpezlivo zvládneme.

Zároveň prosíme o pochopenie tých rodičov,

ktorým sme nevyhoveli vzhľadom na stanovené kritéria.

Želáme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na vás.

Najnovšie príspevky   🙂

⇒    Nové aktivity na doma 🙂

⇒    Zostrojte si doma prírodu so zvieratkami

⇒    Hráme a učíme sa doma 🙂

⇒    Poukázanie 2% dane

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

nepojmenovany-6