Home

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

10551_pravidla-cerveny

PRIJÍMANIE DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 – ZMENA

Vážení rodičia

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 sa koná

od  03.05.2021 do 05.05.2021

V záujme úspešného a bezproblémového priebehu prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/2022 Vás žiadame, aby ste pri podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  •  žiadosti odovzdať pri vstupe do budovy MŠ
  •  v prípade nutného vstupu do priestorov MŠ je potrebné použiť dezinfekciu a respirátor
  •  dodržiavať potrebný odstup 
  •  žiadosti podávať v stanovenom čase:

    od 8.00 – 16.00 hod. –   pondelok   – 03.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –   utorok       – 04.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –  streda         – 05.05.2021

Spádové ulice pre deti, ktorých dochádzka do MŠ Jenisejská 24, Košice bude povinná sú uvedené v tabuľke:

Screenshot_1

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

! ZMENY PLATIEB ŠKOLNÉHO !

PREVÁDZKA MŠ OD 12.04.2021

oznámenie-nové

Detské mestečko

* POUKÁZANIE 2% DANE ZA ROK 2020 *

Najnovšie príspevky

⇒    Určenie spádovosti MŠ

⇒    Informácie o prevádzke materských škôl

⇒    Školská spôsobilosť – informácie pre rodičov 5 – 6 ročných detí

⇒    Informačná povinnosť

⇒    Vstup osôb do MŠ

♦

nepojmenovany-6