Home

OPATRENIA pre rodičov (kliknite pre zobrazenie)

Milí rodičia!

Pri príležitosti DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL sa do výtvarnej súťaže zapojilo jedno z našich detí z LIENKOVEJ TRIEDY.

Zverejnená práca sa nachádza na

http://www.facebook.com/OMEPSlovensko

kde je potrebné za výtvarné dielo hlasovať prostredníctvom LIKE. Tri výtvarné diela, ktoré získajú najviac LIKE budú odmenené. Preto Vás prosíme, aby ste nám pomohli s hlasovaním.

ĎAKUJEME!

Vážení rodičia!

Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v MŠ ( školné 15.- €) – sa za deti rok pred vstupom
do ZŠ neplatí.
Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov
školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€ a poplatok
za stravu.

Prevádzka MŠ

od 02.09.2020

je

od 6.30 hod. – 16.30 hod.

Aktuálny účet ZRŠ: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

Najnovšie príspevky   🙂

⇒    Nové aktivity na doma 🙂

⇒    Zostrojte si doma prírodu so zvieratkami

⇒    Hráme a učíme sa doma 🙂

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

nepojmenovany-6