Home

VÁŽENÍ RODIČIA,


venujte 2 % zo svojej zaplatenej DANE svojim deťom v našej materskej škole a pomôžte skvalitniť a obohatiť ich život u nás.

AKO?
Stačí si vyzdvihnúť od učiteliek v triede vášho dieťaťa tlačivo (alebo  viac tlačív aj pre rodinných príslušníkov či vašich ochotných známych)
alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky našej MŠ.

Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo k nám.

ĎAKUJEME

Vážení rodičia,

v období od 02.03.2020 – 06.03.2020 budú v našej MŠ

JARNÉ PRÁZDNINY

Náhradnou materskou školou bude v tomto období MŠ Azovská 1, Košice

Najnovšie príspevky   🙂

⇒    Poukázanie 2% dane

⇒    Karnevalová slávnosť

⇒    Prijímanie detí na šk. rok 2020/2021

⇒    Navštívil nás kúzelník

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

 

nepojmenovany-6