Home

ms5

 

Milí rodičia,

do nového roka Vám želám pevnú vôľu a silu,

aby ste dokázali svoje žiale, hnevy a krivdy písať len do piesku

a svoje radosti, šťastie a vďaku vrývať do kameňa…

….do piesku preto, aby vietor napísané odvial na znak odpustenia

…a do kameňa preto, aby to vysekané zostalo naveky.

Veľa zdravia a veľa dobra v roku 2020.

S úctou Margita Jančišinová

Najnovšie príspevky   🙂

⇒     Prehliadka v speve vianočných kolied

⇒     Divadielko 1. trieda – lienky

⇒     Divadielko 2. trieda – motýle

⇒     Vianočné vystúpenia

⇒     Grafomotorické dielne

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

 

nepojmenovany-6